برچسبفواید نوشیدن آب گرم

با این ۷ دلیل از امروز آب گرم بنوشید؟

بدن انسان قادر به مدیریت آب سرد نیست وعروق خونی را سفت و تنگ می کند که خود مانع  هضم و آب رسانی مناسب بدن خواهد شد . همچنین نوشیدنی آب سرد پس از صرف غذا می تواند موجب تولید مازاد مخاط در معده گردد که سبب اختلال در عملکرد طبییعی سیستم ایمنی بدن می…