برچسبقوادی

قوادی چیست و از چه طرقی قابل اثبات است و مجازات قوادی چیست؟

قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط، البته این واسطه گری می‌تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود. فرارو- به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها به ۴ دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند حد مجازاتی است…