Home Posts tagged مشکلات زیاد خوابیدن چیست؟
پزشکی
افرادی که صبح ها زیاد می خوابند و دیر از خواب بیدار می شوند ،بیشتر دچار ریزش مو می گردند. این افراد یا صبحانه نمی خورند یا بسیار دیر صبحانه می خورند که هر دو موجب کمبود ویتامین،یا به موقع نرسیدن آن موجب ضعیف شدن پیاز مو می شود و در نتیجه باعث ریزش مو […]