Home Posts tagged مواد غذایی تقویت حافظه؟
پزشکی
مغز کنترل تمامی اعضای بدن،کارکرد قلب ،عملکرد ریه و تنفس را بر عهده دارد و به حرکت ،احساس و تفکر کمک می کند و به همین دلیل ات که هنگام مواجهه با حجم زیادی از کارها باید از مغز و عملکرد آن مواظبت کرد. غذاهایی که می خوریم نقش بسزایی در سلامت مغز دارند و […]