Home Posts tagged نحوه ساخت ایمیل
تکنولوژی و فناوری
شنبه صبح است. شما پشت میز نشسته‌اید و همان حسِ‌ همیشگی را دارید. از شروع هفته و روزهای کاری پیش‌ رو نترسیده‌اید، بلکه از تعداد زیاد ایمیل‌های دریافتی وحشت کرده‌اید!   فرض کنید مسئول یک تیم بزرگ هستید و هر روز، حداقل ۵۰ ایمیل دریافت می‌کنید. خواندن و جواب دادن به تمام این ایمیل‌ها، وقت […]