Home Posts tagged چه عواملی در ایجاد فقر در جامعه اثر دارد
اقتصاد
چهارمحال و بختیاری مدرس علوم اقتصاد دانشگاه آزاد شهرکرد تورم را یکی از دلایل اصلی گسترش فقر در جوامع عنوان و اظهار کرد: زمانی‌که نرخ مسکن، ارز، موادغذایی، دارو و … در کشور افزایش پیدا ‌کند، جمعیت فقرا نیز بالتبع آن افزایش پیدا می‌کند. بهمن قدمی دمابی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نحوه شکل‌گیری […]