برچسبکارهایی را که همیشه سردتان است باید انجام دهید؟

همیشه سردته؟!

اگر همیشه سردتان است ،شاید یکی از مشکلات زیر را داشته باشید ۱-لاغری زیاد. ۲-کم کاری تیروئید. ۳-کمبود آهن. ۴-خواب ناکافی. ۵-مشکل گردش خون. ۶-ماهیچه های کم بدن.