برچسبکارهایی که باید قبل و بعد زلزله انجام داد؟

کارهایی که باید قبل و بعد از وقوع زلزله انجام دهیم؛ چیست؟

کارهایی که باید قبل و بعد از وقوع زلزله انجام دهیم؛ چیست؟ زلزله خبر نمی‌کند و زمان، مکان و شدت آن هم در هیچ کجای دنیا با دانش فعلی بشر قابل پیش‌بینی نیست و تنها چاره کار این است که خودمان را برای وقوع آن همیشه آماده نگه داریم. به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه…