برچسبکدام کارها را باید صبح انجام بدید

کدام کارها را صبح‌ها انجام بدهیم؟

مثل خیلی از ماها، شغل زهرا هم ملغمه‌ای است از فعالیت‌های گوناگون: وظایف روزمره که معمولا هم فوری و اضطراری هستند و کارهای بلندمدت‌تر و مهم‌تر که معمولا اضطرار کمتری برایشان هست.   زهرا صبح‌هایش را صرف کارهای فوری و اضطراری‌ می‌کند. این دسته از وظایفش کمی حوصله‌سربرند؛ برای همین زهرا تمام تلاشش را می‌کند…