برچسبکسب و کار

آزمایش‌های تجاری؛ یاد بگیرید ایده‌هایتان را آزمایش کنید

تصور کنید رئیس‌تان از شما خواسته است در جهت بهبود وفاداری مشتری ها خدمات جدیدی توسعه دهید. چند ایده به ذهن شما رسیده که فکر می‌کنید احتمالا نتیجه‌ی مثبتی خواهند داشت. مشکل اینجاست که مطمئن نیستید کدام‌یک بیشترین تأثیر را خواهد داشت و زمان و منابع کافی برای پیاده‌سازی تمامی ایده‌هایتان را هم ندارید. بنابراین، کدام ایده را باید…