Home Posts tagged کنترل اعصاب
پزشکی روانشناسی
چالش ۲۱ روزه برای کنترل اعصاب آیا مایلید که امسال را بدون هیچ اضطرابی بگذرانید؟ این چالش ۲۱ روزه به شما کمک می کند که روز هایی همراه با آرامش داشته باشید. کافی است که از فعالیت ها و تمرین هایی که در این قسمت از سلامت روان نمناک به شما معرفی می کنیم، یادداشت بردارید و به آن ها عمل […]