مطالب آموزنده

مطالب آموزنده

لیوان آب را شب ها کنار تخت خوابتان نگذارید

1-در آن چند ساعت یکسری میکروب داخل آب رشد می کنند .

2-چون آب در آن زمان کمی دی اکسید کربن جذب می کند (پ هاش )آب تغییر می کند.

3-گردوغبار و ذرات در لیوان آب ته نشین می شود و نیز احتمال این که مگس و پشه هم بیفتن داخل لیوان هست.

4-مزه ی آبی که داخل لیوان مانده است خیلی افتضاح است انگار به آن کلر زده اند.

5-ممکن است در خواب دستتان به لیوان بخورد و آبش بریزد روی اتصالات برقی و منزل دچار آتش سوزی شود.

6-وقتی شما لیوان آب را کنارتان می بینید دوست دارید آب بخورید و مجبور می شوید چند بار به دستشویی برویید.

7-وقتی در دل شب آب می خورید و دوباره می خوابید آب در گلو می ماند و مجبور می شوید چند بار به دستشویی بروید.