Home Archive by category اجتماعی (Page 13)
اجتماعی
ویروس کرونا مانند شبحی  است که سراسر جهان را آلوده است این ویروس متاسفانه چندین هزار نفر را به کام مرگ کشانده است همه ی پزشکان و پرستاران با هم قسم خورده اند تا این ویروس را خنثی کنند که مردم دیگر نگران چییزی نباشند ولی این ویروس قدرتش آنقدر زیاد است که هیچ کشوری […]