Home Posts tagged آشنایی با سردی و گرمی ها؟
پزشکی
دو چیز رو خوب یاد بگیرید: سردی گرمی نبض خودتون رو بگیرید ،اگر ارتفاع داشت و براحتی قابل لمس بود یعنی گرم مزاج هستید اما اگر اینطور نبود چکار کنیم؟اونقدر گرمی بخورید تا نبضتون گرم بشه. آدو ها وقتی سرد مزاج هستند به شدت بدبین و بدگو و تند خو و افسرده و مریض میشن […]