Home Posts tagged برای پیشگیری از کرونا چه کارهایی باید انجام داد؟
دسته‌بندی نشده
افرادی که مبتلا به ویروس کرونا هستند نباید به اجتماع روند زیرا ممکن است به دیگر افراد هم صدمه ای وارد کنند پس با استراحت و خوردن دوایی که دکتر تجویز کرده می توانند این بیماری را سپری کنند . پیشگیری از کرونا دغدغه امروز همه ما شده است. هر جایی که می‌رویم، هر برنامه […]