Home Posts tagged خرو ج باد شکم؟
پزشکی
خروج باد شکم فشار خون را کم و از زوال عقل جلوگیری میکند اما اگر میزان این کار در بدن زیاد باشد منجر به برجستگی شکم میشود و اختلال در سیستم هضم مشکلاتی مثل معده درد و ترش کردن و یا اختلال در سیستم گوارش یبوست ایجاد میکند که در نهایت چاقی و اضافه وزن […]