Home Posts tagged خود ارضایی در جوانی چه اثراتی دارد؟
دسته‌بندی نشده
خود ارضایی :یعنی بازی کردن با اندام تناسلی خود است که اگر زیاد این کار تکرار شود موجب یک کار همیشگی می شود که این کار هم باعث بروز امراض مختلفی  نظیر استرس،فشار عصبی،خشم و استرس می شود. استرس و فشار عصبی خشم و تنفر برای اینکه این کار تکرار نشود هرگز به چیزهای بیهوده […]