Home Posts tagged درمان بیماری گوارشی؟
پزشکی
یک قاشق غذا خوری بار هنگ با یک لیوان عرق نعناع را ۵ دقیقه با هم بجوشانید و بعد از سرد شدن یک قاشق غذا خوری عسل به آن اضافه کنید و ۴۰ روز مصرف کنید.این معجون برای ۸۰ درصد بیماری های گوارشی عالی نتیجه میدهد .