برچسبرفع شورهو خارش سر؟

رفع شوره و خارش سر چییست؟

رفع شوره و خارش سر: سرکه سیب و آب گرم را به نسبت مساوی مخلوط کنید و پس از شستن موها در حمام به طور مستقیم به پوست سرتان بمالید کمی مالش دهید و اجازه دهید ۱۵تا ۲۰ دقیقه بماند .بعد دوش بگیرید و مجدداً با شامپوبشویید .این تکنیک را یک یا دو بار در…