۳۰ فروردین, ۱۴۰۳
Home Posts tagged علت افسردگی بعد از تعطیلات چیست؟
روانشناسی
شنبه(۱۴ فروردین) و اول مهر روز آشنایی برای ما ایرانی ها هست .همان روزهایی که هیچ کس دوست ندارد سر برسد!البته نه فقط ما ایرانی ها تقریباً همه افراد در کشورهای مختلف جهان از روز اول هفته ،آغازسال تحصیلی و پایان ایام تعطیلات می نالند!مشکل اصلی این روزها این نیست مشکل اصلی این روزها افسردگی […]