برچسبعلت تب کردن کودکان چییست؟

علت تب در کودکان چیست؟

کودکان هر از گاهی تب می کنند که خانواده ی کودکان نگران می شوند . تب پاسخ طبیعی به انواع بیماری هاست که شایع ترین آن عفونت است.تب هنگامی برای فرد اتفاق می افتد که دمای بدن بالا رفته باشد. علت تشنج بعد از تب کردن کودکان چیست؟ تشنجی که بعد از تب کردن در…