Home Posts tagged مسکن فوری دندان ها؟
پزشکی
این قطره به مسکن فوری دندان درد معروفه و برای مهار درد و عفونت دندان های  پوسیده و کاهش درد و التهاب ناشی از آفت استفاده می شود کافیه مقدار کمی از قطره دنتول پلاس رو روی یک گوش پاک کن بریزید و مستقیماً روی دندان پوسیده بگذارید.