۲۸ فروردین, ۱۴۰۳
Home Posts tagged وقتی یک زن کمبود محبت میبینه چه رفتارهایی انجام میده؟
روانشناسی
وقتی یک زن از سمت شوهرش دچار بی مهری و کمبود محبت می شود این رفتارهر رو نشان میده: پرخاشگر و بهونه گیر میشه و دائم از هر رفتارت دچار سوء تفاهم میشه! گوشه گیر و منزوی میششه و بی دلیل گریه میکنه و کمتر مهمونی میره و مهمون دعوت میکنه.