پزشکی ورزشی

اگرورزش نمی کنید ، حتماً روزانه ۲۰ نفس عمیق بکشید….

فواید کشیدن نفس عمیق:

هضم غذا

سلامت بدن

کاهش بیماری های ناشی از چاقی

کاهش مشکلات ناشی از عدم ورزش….

تنگی نفس هنگام فعالیت و ورزش به چه علت است؟

تنگی نفس هنگام فعالیت زمانی به کار می رود که فردی هنگام انجام کارهایی مانند راه رفتن و یا بالا و پایین رفتن از پله ها، دچار تنگی نفس می شود. با این که این مورد می تواند در هر فردی به طور متفاوت ظاهر شود، اما عمدتا به این صورت است که فرد باید کمی صبر کند و مجدد کار خود را آغاز نماید.


تنفس طبیعی به صورت نسبتا آرام انجام می شود و فرد به نفس کشیدن فکر نخواهد کرد. زمانی که تنفس سریع می شود، شما احساسی مانند نفس تنگی خواهید داشت. ممکن است به جای تنفس از بینی با دهان نفس بکشید تا هوای بیشتری وارد ریه های شما شود.
بسیاری از افراد هنگام انجام فعالیت های شدید بدنی، دچار تنگی نفس می شوند، به خصوص آن هایی که ورزش نمی کنند. اما اگر در حین انجام کارهای عادی روزانه، ناگهانی دچار تنگی نفس شدید، باید به پزشک مراجعه کنید.
تنگی نفس هنگام انجام کارهای سخت، نشانه ای است از عدم رسیدن میزان کافی اکسیژن به ریه ها و عدم خارج شدن دی اکسید کربن از ریه ها. که این حالت می تواند نشانه جدی باشد که حتما باید بررسی گردد.

علت بروز تنگی نفس حین انجام فعالیت های سخت چیست؟

تنگی نفس می تواند دلایل فیزیکی و روانی داشته باشد. به عنوان مثال حملات پانیک، موردی است که توسط مغز تحریک می شود اما می تواند با علائم فیزیکی همراه باشد. تنگی نفس هم چنین می تواند ناشی از عوامل محیطی مانند بودن در محیط آلوده باشد.
ابتلا به شرایط زیر می تواند در بروز تنگی نفس حین انجام کارهای سنگین دخیل باشند:
– بیماری انسدادی ریه
– نارسایی قلبی احتقانی
– آسم
– شرایط ضعف فیزیکی
– ماه های آخر بارداری
– چاقی و اضافه وزن
– بیماری کلیوی
– بیماری کبدی

راه های تشخیص علت بروز تنگی نفس

زمانی که هنگام انجام کارهای سنگین دچار تنگی نفس می شوید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. پزشک به بررسی سوابق پزشکی می پردازد و معایناتی را انجام می دهد. جهت تشخیص قطعی تر، تست های زیر نیز ممکن است درخواست شوند:
– رادیوگرافی با اشعه ایکس
– سی تی اسکن
– تست ورزش
– بررسی عملکرد ریه(تست تنفسی)
– تست های آزمایشگاهی مانند آزمایش خون

درمان تنگی نفس چیست؟

تنگی نفس هنگام فعالیت زمانی به کار می رود که فردی هنگام انجام کارهایی مانند راه رفتن و یا بالا و پایین رفتن از پله ها، دچار تنگی نفس می شود. با این که این مورد می تواند در هر فردی به طور متفاوت ظاهر شود، اما عمدتا به این صورت است که فرد باید کمی صبر کند و مجدد کار خود را آغاز نماید.


تنفس طبیعی به صورت نسبتا آرام انجام می شود و فرد به نفس کشیدن فکر نخواهد کرد. زمانی که تنفس سریع می شود، شما احساسی مانند نفس تنگی خواهید داشت. ممکن است به جای تنفس از بینی با دهان نفس بکشید تا هوای بیشتری وارد ریه های شما شود.
بسیاری از افراد هنگام انجام فعالیت های شدید بدنی، دچار تنگی نفس می شوند، به خصوص آن هایی که ورزش نمی کنند. اما اگر در حین انجام کارهای عادی روزانه، ناگهانی دچار تنگی نفس شدید، باید به پزشک مراجعه کنید.
تنگی نفس هنگام انجام کارهای سخت، نشانه ای است از عدم رسیدن میزان کافی اکسیژن به ریه ها و عدم خارج شدن دی اکسید کربن از ریه ها. که این حالت می تواند نشانه جدی باشد که حتما باید بررسی گردد.

Contents [hide]

علت بروز تنگی نفس حین انجام فعالیت های سخت چیست؟

تنگی نفس می تواند دلایل فیزیکی و روانی داشته باشد. به عنوان مثال حملات پانیک، موردی است که توسط مغز تحریک می شود اما می تواند با علائم فیزیکی همراه باشد. تنگی نفس هم چنین می تواند ناشی از عوامل محیطی مانند بودن در محیط آلوده باشد.
ابتلا به شرایط زیر می تواند در بروز تنگی نفس حین انجام کارهای سنگین دخیل باشند:
– بیماری انسدادی ریه
– نارسایی قلبی احتقانی
– آسم
– شرایط ضعف فیزیکی
– ماه های آخر بارداری
– چاقی و اضافه وزن
– بیماری کلیوی
– بیماری کبدی

راه های تشخیص علت بروز تنگی نفس

زمانی که هنگام انجام کارهای سنگین دچار تنگی نفس می شوید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. پزشک به بررسی سوابق پزشکی می پردازد و معایناتی را انجام می دهد. جهت تشخیص قطعی تر، تست های زیر نیز ممکن است درخواست شوند:
– رادیوگرافی با اشعه ایکس
– سی تی اسکن
– تست ورزش
– بررسی عملکرد ریه(تست تنفسی)
– تست های آزمایشگاهی مانند آزمایش خون

درمان تنگی نفس چیست؟

درمان تنگی نفس با توجه به یافته های بالینی و پزشکی در نظر گرفته خواهد شد و هدف از درمان، رفع علت بروز این مشکل می باشد.
به عنوان مثال، اگر تنگی نفس به دلیل آسم باشد، استفاده از داروهای استنشاقی از سوی پزشک تجویز خواهد شد. اگر تنگی نفس نشانه ای از ضعف فیزیکی باشد، برنامه تمرینی برای فرد در نظر گرفته می شود.
شما به راحتی می توانید تا زمان برطرف شدن علت بروز تنگی نفس، با این مشکل کنار بیایید. به عنوان مثال، در دوران بارداری، تنگی نفس بعد از زایمان برطرف خواهد شد.

از کجا بفهمیم تنگی نفس شرایط اورژانسی می باشد؟

تنگی نفس هنگام فعالیت زمانی به کار می رود که فردی هنگام انجام کارهایی مانند راه رفتن و یا بالا و پایین رفتن از پله ها، دچار تنگی نفس می شود. با این که این مورد می تواند در هر فردی به طور متفاوت ظاهر شود، اما عمدتا به این صورت است که فرد باید کمی صبر کند و مجدد کار خود را آغاز نماید.


تنفس طبیعی به صورت نسبتا آرام انجام می شود و فرد به نفس کشیدن فکر نخواهد کرد. زمانی که تنفس سریع می شود، شما احساسی مانند نفس تنگی خواهید داشت. ممکن است به جای تنفس از بینی با دهان نفس بکشید تا هوای بیشتری وارد ریه های شما شود.
بسیاری از افراد هنگام انجام فعالیت های شدید بدنی، دچار تنگی نفس می شوند، به خصوص آن هایی که ورزش نمی کنند. اما اگر در حین انجام کارهای عادی روزانه، ناگهانی دچار تنگی نفس شدید، باید به پزشک مراجعه کنید.
تنگی نفس هنگام انجام کارهای سخت، نشانه ای است از عدم رسیدن میزان کافی اکسیژن به ریه ها و عدم خارج شدن دی اکسید کربن از ریه ها. که این حالت می تواند نشانه جدی باشد که حتما باید بررسی گردد.

علت بروز تنگی نفس حین انجام فعالیت های سخت چیست؟

تنگی نفس می تواند دلایل فیزیکی و روانی داشته باشد. به عنوان مثال حملات پانیک، موردی است که توسط مغز تحریک می شود اما می تواند با علائم فیزیکی همراه باشد. تنگی نفس هم چنین می تواند ناشی از عوامل محیطی مانند بودن در محیط آلوده باشد.
ابتلا به شرایط زیر می تواند در بروز تنگی نفس حین انجام کارهای سنگین دخیل باشند:
– بیماری انسدادی ریه
– نارسایی قلبی احتقانی
– آسم
– شرایط ضعف فیزیکی
– ماه های آخر بارداری
– چاقی و اضافه وزن
– بیماری کلیوی
– بیماری کبدی

راه های تشخیص علت بروز تنگی نفس

زمانی که هنگام انجام کارهای سنگین دچار تنگی نفس می شوید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. پزشک به بررسی سوابق پزشکی می پردازد و معایناتی را انجام می دهد. جهت تشخیص قطعی تر، تست های زیر نیز ممکن است درخواست شوند:
– رادیوگرافی با اشعه ایکس
– سی تی اسکن
– تست ورزش
– بررسی عملکرد ریه(تست تنفسی)
– تست های آزمایشگاهی مانند آزمایش خون

درمان تنگی نفس چیست؟

درمان تنگی نفس با توجه به یافته های بالینی و پزشکی در نظر گرفته خواهد شد و هدف از درمان، رفع علت بروز این مشکل می باشد.
به عنوان مثال، اگر تنگی نفس به دلیل آسم باشد، استفاده از داروهای استنشاقی از سوی پزشک تجویز خواهد شد. اگر تنگی نفس نشانه ای از ضعف فیزیکی باشد، برنامه تمرینی برای فرد در نظر گرفته می شود.
شما به راحتی می توانید تا زمان برطرف شدن علت بروز تنگی نفس، با این مشکل کنار بیایید. به عنوان مثال، در دوران بارداری، تنگی نفس بعد از زایمان برطرف خواهد شد.

از کجا بفهمیم تنگی نفس شرایط اورژانسی می باشد؟

شروع ناگهانی تنگی نفس می تواند به عنوان یک وضعیت اورژانسی در نظر گرفته شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر، توصیه می شود سریعا به پزشک مراجعه شود:
– زمانی که احساس می کنید علی رغم یک نفس عمیق، هوا به میزان کافی وارد ریه ها نمی شود
– تلاش برای نفس کشیدن
– درد قفسه سینه
– احساس گیجی
– تعریق
– رنگ پریدگی پوست
– سرگیجه
– سرفه همراه با خون

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *