اقتصاد

بورس چیست؟

بورس یک شرکت سازمان یافته ای می باشد که کار آن خرید و فروش سهام می باشد . بورس محلی می باشد که سهام ها در آن مکان خریدو فروش میکردند.

بورس بهسه دسته تقسیم میشود

دسته اول بورس کالا

می باشد که در آن کالا ها مورد خرید و فروش قرار میگیرد.

دسته دوم عرضه ها هسبهترین کارگزاری های بورس در زنجان - آدرس و تلفن | جابکالتند که در آن عرضه مورد خرید و فروش قرار میگیرد

دسته ی سوم اوراق بهادار است که هر سهم ارزش افزوده هر فرد است.

 

بورس ها بیشتر در چه زمینه ای فعالند: بورس ها در شرکت هایی فعالیت می کنند که سود در آن داشته باشد و بیشتر سود دهی ها در شرکت های شیمیایی و دارو ای هستند.

در بورس مردم به دودسته تقسیم میشود :

دسته ی اول افرادی هستند که سرمایه دارند ولی نمی توانند سرمایه گذاری کنند و دسته ی دوم افرادی هستند که سرمایه ی کافی دارند و به بورس فکر می کننذ .

 

در بورسس

عوامل موًثر برروی قیمت سهام

۱-عوامل محیطی یا کلان

۲- عوامل مرتبط با صنعت

۳-عوامل داخلی یل درون شرکت

عوامل محیطی منظور عواملی است کهه به محیط هیچ ربطی ندارد و بیشتر به عوامل اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

سیاست های کلان مالی پولی و ارزی هستندعوامل محیطی یا کلان اثرگذار بر روی فیمت سهام

عوامل مرتبط با صنعت

عواملی هستند که برروی قیمت این صنایع مانند شیمیایی، فولاد،و … اثردارد. عواملی که مرتبط باصنعتت می باشند سرمایه ی خوبی را هم در بورس دارند.

بورس ها بیشتر در مواردی فعالیت می کننند که ایجاد و یا تولید کار یا سرمایه کند هر چه فرد بیشتر سرمایه بگذارد بیشتر سود میکند..

بازار بورس چیست؟

بازار بورس بازاری است که سرمایه های واقعی شرکت و اشخاص در آن بازا ر قرار میگیرد.

بازار فرابورس چیست؟

در این بازار چایگاه قانونی مثل بورس است اما شرایط پذیرش و معامله در آن ساده تراست.

بیشتر سهام ها متعلق است به شرکت های تجاری

چگونه یک سهام را می توانیم خریداری کنیم ؟

یک سهام را با حضور در فضای مجازی و حضوری می توانیم خریداری کنیم.

شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس عددی است که بیانگر رشدویا افت این بازار است.

 تقسیم بندی بازار:

بازار بورس به‌طور کلی به دو بازار اول و دوم تقسیم می‌شود. عملکرد این دو بازار به هم مرتبط است. به این صورت که اگر شرکتی در بازار اول عملکرد قابل قبولی نداشته باشد به بازار دوم منتقل خواهد شد و در مقابل اگر شرکتی در بازار دوم به خوبی عمل کند به بازار اول منتقل خواهد شد. ضمن اینکه اگر شرکتی در بازار دوم چندان رضایت بخش عمل نکند از بازار اخراج می‌شود. بازار فرابورس ایران نیز همان‌طور که در ابتدا توضیح داده شد، دارای ۵ بازار، اول، دوم، سوم، ابزار‌های نوین مالی و پایه است. بنابراین اولین تفاوت بورس و فرابورس در تقسیم بندی و تعداد این دو بازار است.

بورس ها در شرکت ها سرمایه گذاری میشوند و بورس ها تنهادر شرکت ها نیستند که سرمایه گذاری شوند بلکه کالاها هم میتوانند مورد بورس قرار گیرند.

کسی  که می خواهد در بورس شرکت  کند باید سرمایه ی کافی داشته باشد.

اسامی سهام هایی که در بورس وجود دارد؟

ست همه نمادهای بازار عادی
کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد نام لاتین نماد نام
IRB5IKCO8751 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه IKCQ1 Iran Khodro-D ۱۸۷۱۹۱۰۱ اوراق مشارکت ایران‌ خودرو
IRO1APPE0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه APPE1 Asan Pardakht Pers آپ آسان پرداخت پرشین
IRO1ASIA0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی ASIA1 Asia Bime آسیا بیمه آسیا
IRO1CONT0001 N1 ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری تابلو فرعی CONT1 Iran Counter آکنتور کنتورسازی‌ایران‌
IRR1CONT0101 N1 ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری تابلو فرعی CONX1 Iran Counter-R آکنتورح ح . کنتورسازی‌ایران‌
IRO1MKBT0001 N1 مخابرات تابلو اصلی MKBT1 Iran Tele. Co. اخابر مخابرات ایران
IRR1MKBT0101 N1 مخابرات تابلو اصلی MKBX1 Iran Tele Co.-R اخابرح ح . مخابرات ایران
IRO1OFOG0001 N2 خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری فهرست اولیه OFOG1 Ofogh Koorosh افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
IRO1BKLA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی BKLA1 Good Exch.Brk. اکالا کارگزاران بورس کالای ایران
IRO1ACTV0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه ACTV1 PadidehShimi Gharn اکتیو پدیده شیمی قرن
IRO1BALB0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو اصلی BALB1 S*Alborz Bimeh البرز بیمه البرز
IRR1BALB0101 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو اصلی BABX1 Alborz Bimeh-R البرزح ح.بیمه البرز
IRO1OMID0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه OMID1 Investment Banking امید تامین سرمایه امید
IRR1OMID0101 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه OMIX1 Inv. Banking -R امیدح ح . تامین سرمایه امید
IRO1BAKH0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه BAKH1 Bakhtar Cable باختر کابل‌ باختر
IRR1BAKH0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه BAKX1 Bakhtar Cable-R باخترح ح . کابل‌ باختر
IRO1KALZ0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KALZ1 Alborz Cable بالبر کابل‌ البرز
IRR1KALZ0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KALX1 Alborz Cable-R بالبرح ح . کابل‌ البرز
IRO1KBLI0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KBLI1 Iran Cable بایکا کابلسازی‌ایران‌
IRR1KBLI0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KBLX1 Iran Cable-R بایکاح ح . کابلسازی‌ایران‌
IRO1TRNS0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو اصلی TRNS1 S*Iran Transfo بترانس ایران‌ ترانسفو
IRR1TRNS0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی TRNX1 Iran Transfo-R بترانسح ح . ایران‌ ترانسفو
IRO1KTAK0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KTAK1 Tak Cable بتک کابلسازی‌ تک‌
IRR1KTAK0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه KTAX1 Tak Cable-R بتکح ح . کابلسازی‌ تک‌
IRO1JHRM0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اولیه JHRM1 Power Gen. Jarom بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم
IRO1TTZC0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه TTZC1 Zangan Dist. Trans برانسفو ترانسفورماتور توزیع زنگان
IRO1BRKT0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه BRKT1 G.Barekat Pharm برکت گروه دارویی برکت
IRR1BRKT0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه BRKX1 G.Barekat Pharm-R برکتح ح . گروه دارویی برکت
IRO1SWIC0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه SWIC1 Pars Switch بسویچ پارس‌سویچ‌
IRR1SWIC0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه SWIX1 Pars Switch-R بسویچح ح . پارس‌سویچ‌
IRO1LAPS0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه LAPS1 Pars Shahab بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
IRR1LAPS0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه LAPX1 Pars Shahab-R بشهابح ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
IRO1BFJR0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اولیه BFJR1 Fajr E.Persia Gulf بفجر فجر انرژی خلیج فارس
IRO1JOSH0001 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه JOSH1 Yazd Jooshkab بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد
IRR1JOSH0101 N2 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی فهرست اولیه JOSX1 Yazd Jooshkab-R بکابح ح . صنایع‌جوشکاب‌یزد
IRO1KGND0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی KGND1 Ghandi Cables. بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی
IRR1KGND0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی KGNX1 Ghandi Cables.-R بکامح ح.کارخانجات تولیدی شهید قندی
IRO1MOTJ0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو اصلی MOTJ1 Motogen بموتو موتوژن‌
IRR1MOTJ0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو اصلی MOTX1 Motogen-R بموتوح ح . موتوژن‌
IRO1NIRO0001 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی NIRO1 Nirou Trans بنیرو نیروترانس‌
IRR1NIRO0101 N1 ماشین آلات و دستگاه‌های برقی تابلو فرعی NIRX1 Nirou Trans-R بنیروح ح . نیروترانس‌
IRO1BORS0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو اصلی BORS1 S*TehranStockExch. بورس بورس اوراق بهادار تهران
IRO1ARTA0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه ARTA1 Artavil Tire پارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
IRR1ARTA0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه ARTX1 Artavil Tire-R پارتاح ح . مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر
IRO1PARS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PARS1 PARS Petrochemical پارس پتروشیمی پارس
IRO1PASN0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PASN1 S*Parsian Oil&Gas پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
IRR1PASN0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PASX1 Parsian Oil&Gas-R پارسانح ح. گسترش نفت و گاز پارسیان
IRO1IPAR0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی IPAR1 Parsian پارسیان بیمه پارسیان
IRR1IPAR0101 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی IPAX1 Parsian-R پارسیانح ح.بیمه پارسیان
IRO1YASA0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه YASA1 Iran Yasa Tire پاسا ایران‌یاساتایرورابر
IRR1YASA0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه YASX1 Iran Yasa Tire-R پاساح ح . ایران‌یاساتایرورابر
IRO1PASH0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PASH1 Paksho پاکشو گروه صنعتی پاکشو
IRR1PASH0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PAHX1 Paksho-R پاکشوح ح . گروه صنعتی پاکشو
IRO1TAIR0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه TAIR1 Iran Tire پتایر ایران‌ تایر
IRR1TAIR0101 N1 لاستیک و پلاستیک تابلو فرعی TAIX1 Iran Tire-R پتایرح ح . ایران‌ تایر
IRO1IPTR0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه IPTR1 S*Ir.Inv.Petr. پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان
IRO1DRKH0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DRKH1 Derakhshan Teh. پدرخش درخشان‌ تهران‌
IRR1DRKH0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DRKX1 Derakhshan Teh.-R پدرخشح ح . درخشان‌ تهران‌
IRO1DENA0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DENA1 Dena Tire پدنا تولیدی‌لاستیک‌دنا
IRR1DENA0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه DENX1 Dena Tire-R پدناح ح . تولیدی‌لاستیک‌دنا
IRO1PRKT0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه PRKT1 Behpardakht Mellat پرداخت به پرداخت ملت
IRR1PRKT0101 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه PRKX1 Behpardakht-R پرداختح ح . به پرداخت ملت
IRO1AYEG0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی AYEG1 Pardis Invsetment پردیس سرمایه گذاری پردیس
IRR1AYEG0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی AYEX1 Ayegh Plastic-R پردیسح ح . سرمایه گذاری پردیس
IRO1PERS0001 N2 استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف فهرست اولیه PERS1 Oil&Gas Persia پرشیا توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
IRO1SHND0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHND1 Sahand Rubber پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
IRR1SHND0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHNX1 Sahand Rubber-R پسهندح ح . صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
IRO1SHIN0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHIN1 Shahin Plastic پشاهن پلاستیک‌ شاهین‌
IRR1SHIN0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه SHIX1 Shahin Plastic-R پشاهنح ح . پلاستیک‌ شاهین‌
IRO1BARZ0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه BARZ1 Kerman Tire پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز
IRR1BARZ0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه BARX1 Kerman Tire-R پکرمانح ح . گروه‌ صنعتی‌ بارز
IRO1KVRZ0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه KVRZ1 Kavir Tire پکویر کویر تایر
IRR1KVRZ0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه KVRX1 Kavir Tire -R پکویرح ح. کویر تایر
IRO1LALZ0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه LALZ1 Alborz Tire پکیان لاستیک‌البرز
IRR1LALZ0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه LALX1 Alborz Tire-R پکیانح ح . لاستیک‌البرز
IRO1PLST0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLST1 Plastiran پلاست پلاستیران‌
IRR1PLST0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLSX1 Plastiran-R پلاستح ح . پلاستیران‌
IRO1PLKK0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLKK1 Plascokar Saipa پلاسک پلاسکوکار
IRR1PLKK0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه PLKX1 Plascokar Saipa-R پلاسکح ح . پلاسکوکار
IRO1GAZL0001 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه GAZL1 Gazlouleh پلوله گازلوله‌
IRR1GAZL0101 N2 لاستیک و پلاستیک فهرست اولیه GAZX1 Gazlouleh-R پلولهح ح . گازلوله‌
IRO1LYZD0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه LYZD1 Yazd Tire پیزد مجتمع‌صنایع‌لاستیک‌یزد
IRO1PTAP0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PTAP1 Tamin Petro. تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
IRR1PTAP0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PTAX1 Tamin Petro.-R تاپیکوح ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین
IRO1SADR0001 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه SADR1 Sadr Tamin Inv. تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین
IRO1TRIR0001 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TRIR1 Iran Tractor تایرا تراکتورسازی‌ایران‌
IRR1TRIR0101 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TRIX1 Iran Tractor -R تایراح ح . تراکتورسازی‌ایران‌
IRO1HPKO0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه HPKO1 Hepco تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
IRR1HPKO0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه HPKX1 Hepco-R تپکوح ح . تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
IRO1PIRN0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه PIRN1 Pumpiran تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
IRR1PIRN0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه PIRX1 Pumpiran-R تپمپیح ح . پمپ‌ سازی‌ ایران‌
IRO1MOZI0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MOZI1 Iran Tractor M. تراک ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی‌
IRR1MOZI0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MOZX1 Iran Tractor M.-R تراکح ح.ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی
IRO1FROZ0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه FROZ1 Firouza تفیرو فیروزا
IRR1FROZ0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه FROX1 Firouza-R تفیروح ح . فیروزا
IRO1TKLA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی TKLA1 Good Exch.Prd. تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران
IRO1GSKE0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه GSKE1 A. I. S. D. تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
IRR1GSKE0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه GSKX1 A. I. S. D.-R تکشاح ح . صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
IRO1COMB0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه COMB1 Iran Combine تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌
IRR1COMB0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه COMX1 Iran Combine-R تکمباح ح . کمباین‌ سازی‌ ایران‌
IRO1TKNO0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه TKNO1 Technotar تکنو تکنوتار
IRR1TKNO0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه TKNX1 Technotar-R تکنوح ح . تکنوتار
IRO1MNMH0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MNMH1 Niromohareke M. تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
IRR1MNMH0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه MNMX1 Niromohareke M.-R تمحرکهح ح . ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
IRO1TNOV0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه TNOV1 S*Novin Investment تنوین تامین سرمایه نوین
IRO1DTIP0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DTIP1 Tamin Daroo تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین
IRO1ABAD0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه ABAD1 Abadgaran ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران
IRR1ABAD0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی ABAX1 Abadgaran-R ثابادح ح . ‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌
IRO1BSTE0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه BSTE1 Int. Const. ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
IRR1BSTE0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه BSTX1 Int. Const.-R ثاختح ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
IRO1SAJN0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SAJN1 Sakht Ajand ثاژن سخت‌ آژند
IRR1SAJN0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SAJX1 Sakht Ajand-R ثاژنح ح . سخت‌ آژند
IRO1SESF0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SESF1 Isfahan Const. ثاصفا ساختمان‌ اصفهان‌
IRR1SESF0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SESX1 Isfahan Const.-R ثاصفاح ح . ‌ ساختمان‌ اصفهان‌
IRO1SGOS0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه SGOS1 Saman Gostar ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
IRR1SGOS0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی SGOX1 Saman Gostar-R ثامانح ح . سامان‌ گستراصفهان‌
IRO1SAHD0001 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی SAHD1 Shahed Inv. ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
IRR1SAHD0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی SAHX1 Shahed Inv.-R ثشاهدح ح . سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
IRO1PMSZ0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه PMSZ1 Maskan Invest. ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
IRR1PMSZ0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه PMSX1 Maskan Invest.-R ثشرقح ح. سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
IRO1OFRS0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه OFRS1 Fars Dev. ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
IRR1OFRS0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی OFRX1 Fars Dev.-R ثفارسح ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
IRO1MSKN0001 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی MSKN1 Housing Inv. ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
IRR1MSKN0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی MSKX1 Housing Inv.-R ثمسکنح ح . سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
IRO1BMLI0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه BMLI1 Melli Industry ثملی بین المللی ساختمان و صنعت ملی
IRO1NSTH0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه NSTH1 S*Tehran Const. ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
IRR1NSTH0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه NSTX1 Tehran Const.-R ثنوساح ح . نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
IRO1PJMZ0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PJMZ1 Jam Petr. جم پتروشیمی جم
IRO1JPPC0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه JPPC1 Jam Pilen جم پیلن پلی پروپیلن جم – جم پیلن
IRR1PJMZ0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PJMX1 Jam Petr – R جمح ح . پتروشیمی جم
IRO1OFST0001 N2 انتشار، چاپ و تکثیر فهرست اولیه OFST1 Offset چافست افست‌
IRR1OFST0101 N2 انتشار، چاپ و تکثیر فهرست اولیه OFSX1 Offset-R چافستح ح . افست‌
IRO1BPRS0001 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه BPRS1 Pars Packing چبسپا بسته‌ بندی‌ پارس‌
IRR1BPRS0101 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه BPRX1 Pars Packing-R چبسپاح ح . بسته‌ بندی‌ پارس‌
IRO1CHDN0001 N1 ساخت محصولات فلزی تابلو فرعی CHDN1 producing CHDN چدن تولیدی چدن سازان
IRO1FIBR0001 N2 محصولات چوبی فهرست اولیه FIBR1 Iran Board چفیبر فیبر ایران‌
IRO1KMSH0001 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه KMSH1 Mashad Carton چکارم کارتن‌ مشهد
IRR1KMSH0101 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه KMSX1 Mashad Carton-R چکارمح ح . کارتن‌ مشهد
IRO1KRTI0001 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه KRTI1 Iran Carton چکارن کارتن‌ ایران‌
IRR1KRTI0101 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه KRTX1 Iran Carton-R چکارنح ح . کارتن‌ ایران‌
IRO1KSKA0001 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه KSKA1 Kaveh Paper چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
IRR1KSKA0101 N2 محصولات کاغذی فهرست اولیه KSKX1 Kaveh Paper-R چکاوهح ح . صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
IRO1NEOP0001 N2 محصولات چوبی فهرست اولیه NEOP1 Bahman Neopan چنوپا نیوپان‌ ۲۲ بهمن‌
IRR1NEOP0101 N2 محصولات چوبی فهرست اولیه NEOX1 Bahman Neopan-R چنوپاح ح . نیوپان‌ ۲۲ بهمن‌
IRO1HJPT0001 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه HJPT1 Petr. Tran. حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
IRR1HJPT0101 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه HJPX1 Petr. Tran.-R حپتروح ح . حمل و نقل پتروشیمی
IRO1TAYD0001 N1 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات تابلو اصلی TAYD1 Tidewater حتاید تایدواترخاورمیانه
IRR1TAYD0101 N1 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات تابلو اصلی TAYX1 Tidewater-R حتایدح ح . تایدواترخاورمیانه‌
IRO1HTOK0001 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه HTOK1 Tuka Trans. حتوکا حمل‌ونقل‌توکا
IRR1HTOK0101 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه HTOX1 Tuka Trans.-R حتوکاح ح . حمل‌ونقل‌توکا
IRO1HFRS0001 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه HFRS1 Khalij Fars Trans حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
IRO1HSHM0001 N1 استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تابلو اصلی HSHM1 S*North Drilling حفاری حفاری شمال
IRR1HSHM0101 N1 استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تابلو اصلی HSHX1 North Drilling-R حفاریح ح . حفاری شمال
IRO1KFJR0001 N1 حمل و نقل آبی تابلو فرعی KFJR1 IRI Marine Co. حفجر کشتیرانی والفجر
IRO1KSHJ0001 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه KSHJ1 S*IRI Marine Co. حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
IRR1KSHJ0101 N2 حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فهرست اولیه KSHX1 IRI Marine Co.-R حکشتیح ح . کشتیرانی ج. ا. ا
IRO1AZIN0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه AZIN1 Saipa Azin خاذین سایپاآذین‌
IRR1AZIN0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه AZIX1 Saipa Azin-R خاذینح ح . سایپاآذین‌
IRO1ATIR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی ATIR1 Iran Tractor F. خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
IRR1ATIR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی ATIX1 Iran Tractor F.-R خاهنح ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌
IRO1KAVR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه KAVR1 Iran Khodro D. خاور ایران‌ خودرودیزل‌
IRR1KAVR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه KAVX1 Iran Khodro D.-R خاورح ح . ایران‌ خودرودیزل‌
IRO1BHMN0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلی BHMN1 Bahman Group خبهمن گروه‌بهمن‌
IRR1BHMN0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلی BHMX1 Bahman Group-R خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
IRO1PKOD0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه PKOD1 S*Pars Khodro خپارس پارس‌ خودرو
IRR1PKOD0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه PKOX1 Pars Khodro-R خپارسح ح . پارس‌ خودرو
IRO1SZPO0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه SZPO1 Sazeh Pouyesh خپویش سازه‌ پویش‌
IRR1SZPO0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه SZPX1 Sazeh Pouyesh-R خپویشح ح . سازه‌ پویش‌
IRO1RTIR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RTIR1 I. T. Foundry ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
IRR1RTIR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی RTIX1 I. T. Foundry-R ختراکح ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌
IRO1RADI0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RADI1 Iran Radiator ختور رادیاتور ایران‌
IRR1RADI0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RADX1 Iran Radiator-R ختورح ح . رادیاتور ایران‌
IRO1GHAT0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی GHAT1 Iran Auto-Parts ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
IRR1GHAT0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی GHAX1 Iran Auto-Parts-R ختوقاح ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
IRO1CHAR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی CHAR1 Charkheshgar خچرخش چرخشگر
IRR1CHAR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی CHAX1 Charkheshgar-R خچرخشح ح . چرخشگر
IRO1KRSN0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه KRSN1 Khorasan Petro. خراسان پتروشیمی خراسان
IRO1RIIR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RIIR1 Iran Casting خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
IRR1RIIR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RIIX1 Iran Casting-R خریختح ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
IRO1RINM0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RINM1 Mashad Wheel خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد
IRR1RINM0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه RINX1 Mashad Wheel-R خرینگح ح . رینگ‌سازی‌مشهد
IRO1ZMYD0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه ZMYD1 Zamyad خزامیا زامیاد
IRR1ZMYD0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه ZMYX1 Zamyad-R خزامیاح ح . زامیاد
IRO1FNAR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه FNAR1 Zar Spring خزر فنرسازی‌زر
IRR1FNAR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه FNAX1 Zar Spring-R خزرح ح . فنرسازی‌زر
IRO1SIPA0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه SIPA1 S*Saipa خساپا سایپا
IRR1SIPA0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه SIPX1 Saipa-R خساپاح ح . سایپا
IRO1KHSH0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه KHSH1 E. Kh. Shargh خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌
IRR1KHSH0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه KHSX1 E. Kh. Shargh-R خشرقح ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌
IRO1SDRA0001 N2 پیمانکاری صنعتی فهرست اولیه SDRA1 SADRA خصدرا حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
IRR1SDRA0101 N2 پیمانکاری صنعتی فهرست اولیه SDRX1 SADRA-R خصدراح حذف-ح . صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
IRO1KFAN0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه KFAN1 Khavar Spring خفنر فنرسازی‌خاور
IRR1KFAN0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه KFAX1 Khavar Spring-R خفنرح ح . فنرسازی‌خاور
IRO1KRIR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی KRIR1 Irka Part خکار ایرکا پارت صنعت
IRR1KRIR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی KRIX1 Irka Part -R خکارح ح.ایرکا پارت صنعت
IRO1SPDZ0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه SPDZ1 Saipa Diesel خکاوه سایپا دیزل‌
IRR1SPDZ0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه SPDX1 Saipa Diesel-R خکاوهح ح . سایپا دیزل‌
IRO1INDM0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه INDM1 Indamin خکمک کمک‌فنرایندامین‌
IRR1INDM0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه INDX1 Indamin-R خکمکح ح . کمک‌فنرایندامین‌
IRO1GOST0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلی GOST1 Iran Kh. Inv. خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
IRR1GOST0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلی GOSX1 Iran Kh. Inv.-R خگسترح ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
IRO1LENT0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه LENT1 Iran Brake L. خلنت لنت‌ ترمزایران‌
IRR1LENT0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه LENX1 Iran Brake L.-R خلنتح ح . لنت‌ ترمزایران‌
IRO1NMOH0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی NMOH1 Nirou Moharreke خمحرکه نیرو محرکه‌
IRR1NMOH0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی NMOX1 Nirou Moharreke-R خمحرکهح ح . نیرو محرکه‌
IRO1TMKH0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی TMKH1 VAMCO خمحور تولیدمحورخودرو
IRR1TMKH0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی TMKX1 VAMCO-R خمحورح ح . تولیدمحورخودرو
IRO1MHKM0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MHKM1 Mehrcam Pars خمهر مهرکام‌پارس‌
IRR1MHKM0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MHKX1 Mehrcam Pars-R خمهرح ح . مهرکام‌پارس‌
IRO1MSTI0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی MSTI1 Motorsazan خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
IRR1MSTI0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی MSTX1 Motorsazan-R خموتورح ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌
IRO1MNSR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MNSR1 Nasir Machine خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌
IRR1MNSR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MNSX1 Nasir Machine-R خنصیرح ح . مهندسی‌نصیرماشین‌
IRO1IKCO0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه IKCO1 Iran Khodro خودرو ایران‌ خودرو
IRR1IKCO0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه IKCX1 Iran Khodro-R خودروح ح . ایران‌ خودرو
IRO1MESI0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MESI1 Iran Kh. A. M. خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو
IRR1MESI0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اولیه MESX1 Iran Kh. A. M.-R خوسازح ح . محورسازان‌ایران‌خودرو
IRO1DABO0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DABO1 Abouraihan P. دابور داروسازی‌ ابوریحان‌
IRR1DABO0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DABX1 Abouraihan P.-R دابورح ح . داروسازی‌ ابوریحان‌
IRO1DPAK0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DPAK1 Daroupakhsh P. دارو کارخانجات‌داروپخش‌
IRO1DOSE0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DOSE1 Osvah Pharm. داسوه داروسازی‌ اسوه‌
IRR1DOSE0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DOSX1 Osvah Pharm.-R داسوهح ح . داروسازی‌ اسوه‌
IRO1DALZ0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DALZ1 Alborz Darou دالبر البرزدارو
IRR1DALZ0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DALX1 Alborz Darou-R دالبرح ح . البرزدارو
IRO1AMIN0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی AMIN1 Amin Pharm. دامین داروسازی‌ امین‌
IRR1AMIN0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی AMIX1 Amin Pharm.-R دامینح ح . داروسازی‌ امین‌
IRO1BDAN0001 N2 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فهرست اولیه BDAN1 Dana Insurance دانا بیمه دانا
IRR1BDAN0101 N2 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فهرست اولیه BDAX1 Dana Insurance-R داناح ح . بیمه دانا
IRO1PDRO0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه PDRO1 Pars Darou دپارس پارس‌ دارو
IRO1TMVD0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی TMVD1 Daroupakhash I. دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
IRR1TMVD0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی TMVX1 Daroupakhash I.-R دتمادح ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
IRO1THDR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه THDR1 Tehran Darou دتهران داروسازی‌ تهران‌ دارو
IRR1THDR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه THDX1 Tehran Darou-R دتهرانح ح . داروسازی‌ تهران‌ دارو
IRO1DJBR0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DJBR1 Jaber Hayan P. دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
IRR1DJBR0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DJBX1 Jaber Hayan P.-R دجابرح ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
IRO1DAML0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DAML1 Damloran Pharm. ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس
IRR1DAML0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DAMX1 Damloran Pharm.-R ددامح ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس
IRO1DRZK0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DRZK1 Razak Lab. درازک دارویی‌ رازک‌
IRR1DRZK0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DRZX1 Razak Lab.-R درازکح ح . دارویی‌ رازک‌
IRO1ROZD0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ROZD1 Rouz Darou P. دروز داروسازی‌ روزدارو
IRR1ROZD0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ROZX1 Rouz Darou P.-R دروزح ح . داروسازی‌ روزدارو
IRO1DZAH0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DZAH1 Zahravi Phar. دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌
IRR1DZAH0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DZAX1 Zahravi Phar.-R دزهراویح ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌
IRO1DSOB0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DSOB1 Sobhan Pharm. دسبحا گروه دارویی سبحان
IRR1DSOB0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DSOX1 Sobhan Pharm.-R دسبحاح ح .گروه دارویی سبحان
IRO1DSBH0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DSBH1 Sobhan Pharm دسبحان سبحان دارو
IRR1DSBH0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DSBX1 Sobhan Pharm-R دسبحانح ح. سبحان دارو
IRO1DSIN0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DSIN1 Sina Darou Lab. دسینا داروسازی‌ سینا
IRR1DSIN0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DSIX1 Sina Darou Lab.-R دسیناح ح . داروسازی‌ سینا
IRO1DDPK0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DDPK1 Daroupakhsh دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
IRR1DDPK0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DDPX1 Daroupakhsh-R دشیمیح ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
IRO1ABDI0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه ABDI1 Dr. Abidi Lab. دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
IRO1DFRB0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DFRB1 Farabi Pharm. دفارا داروسازی‌ فارابی‌
IRR1DFRB0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DFRX1 Farabi Pharm.-R دفاراح ح . داروسازی‌ فارابی‌
IRO1FTIR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه FTIR1 Iran Parenteral دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
IRR1FTIR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه FTIX1 Iran Parenteral-R دفراح ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌
IRO1DKSR0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DKSR1 Kowsar Pharm. دکوثر داروسازی‌ کوثر
IRR1DKSR0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو فرعی DKSX1 Kowsar Pharm.-R دکوثرح ح . داروسازی‌ کوثر
IRO1KIMI0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی KIMI1 Chimidarou دکیمی کیمیدارو
IRR1KIMI0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی KIMX1 Chimidarou-R دکیمیح ح . کیمیدارو
IRO1EXIR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه EXIR1 Exir Pharm. دلر داروسازی‌ اکسیر
IRR1EXIR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه EXIX1 Exir Pharm.-R دلرح ح . داروسازی‌ اکسیر
IRO1DLGM0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DLGM1 Loghman Pharm. دلقما دارویی‌ لقمان‌
IRR1DLGM0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه DLGX1 Loghman Pharm.-R دلقماح ح . دارویی‌ لقمان‌
IRO1IRDR0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه IRDR1 Iran Darou دیران ایران‌دارو
IRR1IRDR0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه IRDX1 Iran Darou-R دیرانح ح . ‌ایران‌دارو
IRO1PRDS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PRDS1 Disshap Petr. دیسشپ دیس شپ
IRO1INFO0001 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو اصلی INFO1 Inf. Services رانفور خدمات‌انفورماتیک‌
IRR1INFO0101 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو اصلی INFX1 Inf. Services-R رانفورح ح . خدمات‌انفورماتیک‌
IRO1EPRS0001 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی EPRS1 Parsian Ecommerc رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان
IRR1EPRS0101 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی EPRX1 Parsian Ecommerc-R رتاپح ح.تجارت الکترونیک پارسیان
IRO1TKIN0001 N2 خدمات فنی و مهندسی فهرست اولیه TKIN1 Techinco رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
IRO1RKSH0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه RKSH1 Etebari Iran Co رکیش کارت اعتباری ایران کیش
IRR1RKSH0101 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه RKSX1 Etebari Iran Co-R رکیشح ح. کارت اعتباری ایران کیش
IRO1MAPN0001 N1 خدمات فنی و مهندسی تابلو فرعی MAPN1 MAPNA رمپنا گروه مپنا (سهامی عام)
IRR1MAPN0101 N2 خدمات فنی و مهندسی تابلو فرعی MAPX1 MAPNA-R رمپناح ح. گروه مپنا (سهامی عام)
IRO1ZPRS0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اولیه ZPRS1 Pars Agro. زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
IRO1MAGS0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اولیه MAGS1 Magsal Agri. زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
IRR1MAGS0101 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اولیه MAGX1 Magsal Agri.-R زمگساح ح . کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
IRO1ABIK0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه ABIK1 Abiak Cement سابیک سیمان آبیک
IRO1AZRT0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه AZRT1 Azarit ساذری آذریت‌
IRR1AZRT0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه AZRX1 Azarit-R ساذریح ح . آذریت‌
IRO1SDAB0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SDAB1 Darab Cement ساراب سیمان‌ داراب‌
IRR1SDAB0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SDAX1 Darab Cement-R سارابح ح . سیمان‌ داراب‌
IRO1SADB0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SADB1 Ardebil Cement ساربیل سیمان آرتا اردبیل
IRR1SADB0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SADX1 Ardebil Cement-R ساربیلح ح . سیمان آرتا اردبیل
IRO1SURO0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SURO1 Oroumiyeh Cem. ساروم سیمان‌ارومیه‌
IRR1SURO0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SURX1 Oroumiyeh Cem.-R سارومح ح . سیمان‌ارومیه‌
IRO1SAVE0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SAVE1 Saveh Cement ساوه سیمان‌سفیدساوه‌
IRO1IRNT0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه IRNT1 Iranit سایرا ایرانیت‌
IRR1IRNT0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه IRNX1 Iranit-R سایراح ح . ایرانیت‌
IRO1SBOJ0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SBOJ1 Bojnourd Cement سبجنو سیمان‌ بجنورد
IRR1SBOJ0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SBOX1 Bojnourd Cement-R سبجنوح ح . سیمان‌ بجنورد
IRO1SBHN0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SBHN1 Behbahan Cement سبهان سیمان‌ بهبهان‌
IRO1SEPK0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه SEPK1 Saman-E-Kish سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش
IRO1SSEP0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SSEP1 Sepahan Cement سپاها سیمان‌سپاهان‌
IRR1SSEP0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SSEX1 Sepahan Cement-R سپاهاح ح . سیمان‌سپاهان‌
IRO1PRMT0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه PRMT1 Permit سپرمی پرمیت
IRO1STEH0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی STEH1 Tehran Cement ستران سیمان‌ تهران‌
IRR1STEH0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی STEX1 Tehran Cement-R سترانح ح . سیمان‌ تهران‌
IRO1SKHS0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SKHS1 Khash Cement سخاش سیمان‌خاش‌
IRR1SKHS0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SKHX1 Khash Cement-R سخاشح ح . سیمان‌خاش‌
IRO1SKAZ0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SKAZ1 Khazar Cement سخزر سیمان‌ خزر
IRR1SKAZ0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SKAX1 Khazar Cement-R سخزرح ح . سیمان‌ خزر
IRO1KHOC0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی KHOC1 Khoozestan CE. سخوز سیمان خوزستان
IRR1KHOC0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی KHOX1 Khoozestan CE-R سخوزح ح . سیمان خوزستان
IRO1SDST0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SDST1 Dashtestan Ce. سدشت صنایع سیمان دشتستان
IRR1SDST0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SDSX1 Dashtestan Ce.-R سدشتح ح .صنایع سیمان دشتستان
IRO1SDOR0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SDOR1 Doroud Cement سدور سیمان‌ دورود
IRR1SDOR0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SDOX1 Doroud Cement-R سدورح ح . سیمان‌ دورود
IRO1SROD0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SROD1 Shahroud Cement سرود سیمان‌شاهرود
IRR1SROD0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SROX1 Shahroud Cement-R سرودح ح . سیمان‌شاهرود
IRO1SSHR0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SSHR1 Shargh Cement سشرق سیمان‌ شرق‌
IRR1SSHR0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SSHX1 Shargh Cement-R سشرقح ح . سیمان‌ شرق‌
IRO1SIMS0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SIMS1 Shomal Cement سشمال سیمان‌ شمال‌
IRR1SIMS0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SIMX1 Shomal Cement-R سشمالح ح . سیمان‌ شمال‌
IRO1SEFH0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SEFH1 Isfahan Cement سصفها سیمان‌اصفهان‌
IRR1SEFH0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SEFX1 Isfahan Cement-R سصفهاح ح . سیمان‌اصفهان‌
IRO1SSOF0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SSOF1 Soufian Cement سصوفی سیمان‌ صوفیان‌
IRR1SSOF0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SSOX1 Soufian Cement-R سصوفیح ح . سیمان‌ صوفیان‌
IRO1GDRS0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه GDRS1 Ghadir Invest. سغدیر توسعه سرمایه و صنعت غدیر
IRO1SGRB0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SGRB1 Gharb Cement. سغرب سیمان‌غرب‌
IRO1SFRS0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SFRS1 Fars Cement سفار سیمان‌فارس‌
IRR1SFRS0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SFRX1 Fars Cement-R سفارح ح . سیمان‌فارس‌
IRO1SFKZ0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SFKZ1 S*F. & Kh. Cement سفارس سیمان فارس و خوزستان
IRR1SFKZ0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SFKX1 F. & Kh. Cement-R سفارسح ح . سیمان فارس و خوزستان
IRO1FRDO0001 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی FRDO1 Doroud Farsit سفارود کارخانه‌فارسیت‌درود
IRR1FRDO0101 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی FRDX1 Doroud Farsit-R سفارودح ح . کارخانه‌فارسیت‌درود
IRO1SFAS0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SFAS1 Ahwaz Farsit سفاسیت فارسیت‌ اهواز
IRR1SFAS0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SFAX1 Ahwaz Farsit-R سفاسیتح ح . فارسیت‌ اهواز
IRO1SFNO0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SFNO1 Siman Fars Noe سفانو سیمان فارس نو
IRR1SFNO0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SFNX1 Siman Fars Noe-R سفانوح ح . سیمان فارس نو
IRO1SGEN0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SGEN1 Qayen Cement سقاین سیمان‌ قائن‌
IRR1SGEN0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SGEX1 Qayen Cement-R سقاینح ح . سیمان‌ قائن‌
IRO1SKRN0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SKRN1 Karoon Cement سکارون سیمان‌ کارون‌
IRR1SKRN0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SKRX1 Karoon Cement-R سکارونح ح . سیمان‌ کارون‌
IRO1SKOR0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SKOR1 Kordesta Ce. Co. سکرد سیمان کردستان
IRR1SKOR0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SKOX1 Kordestan Cem.-R سکردح ح . سیمان کردستان
IRO1SKER0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SKER1 Kerman Cement سکرما سیمان‌ کرمان‌
IRR1SKER0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو اصلی SKEX1 Kerman Cement-R سکرماح ح . سیمان‌ کرمان‌
IRO1SMAZ0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SMAZ1 Mazandaran Cem. سمازن سیمان‌مازندران‌
IRR1SMAZ0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SMAX1 Mazandaran Cem.-R سمازنح ح . سیمان‌مازندران‌
IRO1SSNR0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SSNR1 Neiriz Cement سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز
IRO1SHZG0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SHZG1 Hormozgan Cem. سهرمز سیمان‌هرمزگان‌
IRR1SHZG0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SHZX1 Hormozgan Cem.-R سهرمزح ح . سیمان‌هرمزگان‌
IRO1SHGN0001 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SHGN1 Hegmatan Cement سهگمت سیمان‌هگمتان‌
IRR1SHGN0101 N1 سیمان، آهک و گچ تابلو فرعی SHGX1 Hegmatan Cement-R سهگمتح ح . سیمان‌هگمتان‌
IRO1CIDC0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه CIDC1 Cement INV. Co. سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
IRR1CIDC0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه CIDX1 Cement INV. Co.-R سیدکوح ح . س. توسعه صنایع سیمان
IRO1SYSM0001 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی SYSM1 Hamkaran System Co سیستم همکاران سیستم
IRO1SEIL0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SEIL1 Ilam Cement سیلام سیمان‌ ایلام‌
IRR1SEIL0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه SEIX1 Ilam Cement-R سیلامح ح . سیمان‌ ایلام‌
IRO1SMRG0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اولیه SMRG1 Seamorgh Co. سیمرغ سیمرغ
IRO1FSIN0001 N2 شرکتهای چند رشته ای صنعتی فهرست اولیه FSIN1 Investment Sina سینا مالی و سرمایه گذاری سینا
IRO1PARK0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PARK1 Shazand Petr. شاراک پتروشیمی شازند
IRR1PARK0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PARX1 Shazand Petr.-R شاراکح ح . پتروشیمی شازند
IRO1AMLH0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه AMLH1 Iran Amlah شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌
IRR1AMLH0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه AMLX1 Iran Amlah-R شاملاح ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌
IRO1PNTB0001 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو فرعی PNTB1 Tabriz.Oil.Refine شبریز پالایش نفت تبریز
IRR1PNTB0101 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو فرعی PNTX1 Tabriz.Oil.RefineR شبریزح ح. پالایش نفت تبریز
IRO1PNBA0001 N2 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فهرست اولیه PNBA1 B.A Oil Refinie شبندر پالایش نفت بندرعباس
IRO1NBEH0001 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NBEH1 Behran Oil شبهرن نفت‌ بهران‌
IRR1NBEH0101 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NBEX1 Behran Oil-R شبهرنح ح . نفت‌ بهران‌
IRO1BMPS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه BMPS1 Pars Int. Mfg. شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
IRR1BMPS0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه BMPX1 Pars Int. Mfg.-R شپارسح ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌
IRO1PAKS0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PAKS1 Paxan شپاکسا پاکسان‌
IRR1PAKS0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PAKX1 Paxan-R شپاکساح ح . پاکسان‌
IRO1PABD0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PABD1 Abadan Petr. شپترو پتروشیمی‌ آبادان‌
IRR1PABD0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PABX1 Abadan Petr.-R شپتروح ح . پتروشیمی‌ آبادان‌
IRO1PRDZ0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PRDZ1 Pardis Petr. شپدیس پتروشیمی پردیس
IRR1PRDZ0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PRDX1 Pardis Petr. -R شپدیسح ح. پتروشیمی پردیس
IRO1PLAK0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PLAK1 Iran Polyacryl شپلی پلی‌اکریل‌
IRR1PLAK0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PLAX1 Iran Polyacryl-R شپلیح ح . پلی‌اکریل‌
IRO1PPAM0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PPAM1 Pars Pamchal شپمچا پارس‌ پامچال‌
IRR1PPAM0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PPAX1 Pars Pamchal-R شپمچاح ح . پارس‌ پامچال‌
IRO1PNES0001 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی PNES1 S*Isf. Oil Ref.Co. شپنا پالایش نفت اصفهان
IRR1PNES0101 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی PNEX1 Isf. Oil. Ref.-R شپناح ح . پالایش نفت اصفهان
IRO1PTEH0001 N2 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فهرست اولیه PTEH1 Palayesh Tehran شتران پالایش نفت تهران
IRO1THSH0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه THSH1 Tehran Chemical شتهران تهران‌ شیمی‌
IRR1THSH0101 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه THSX1 Tehran Chemical-R شتهرانح ح . تهران‌ شیمی‌
IRO1TOPI0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه TOPI1 Tolypers شتولی تولی‌پرس‌
IRR1TOPI0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی TOPX1 Tolypers-R شتولیح ح . تولی‌پرس‌
IRO1NJEY0001 N2 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فهرست اولیه NJEY1 Naft Jey Co. شجی شرکت نفت جی
IRO1PKHA0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PKHA1 Khark Petr. شخارک پتروشیمی‌ خارک‌
IRR1PKHA0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PKHX1 Khark Petr.-R شخارکح ح . پتروشیمی‌ خارک‌
IRO1DODE0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه DODE1 Doode Sanati شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
IRR1DODE0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه DODX1 Doode Sanati-R شدوصح ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌
IRO1SHRG0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SHRG1 Rangin شرنگی صنعتی‌ رنگین‌
IRR1SHRG0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SHRX1 Rangin-R شرنگیح ح . صنعتی‌ رنگین‌
IRO1ZNGN0001 N2 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فهرست اولیه ZNGN1 Zangan Equip. شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌
IRR1ZNGN0101 N2 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فهرست اولیه ZNGX1 Zangan Equip.-R شزنگح ح . تجهیزنیروی‌زنگان‌
IRO1SEPP0001 N2 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فهرست اولیه SEPP1 Spahan Naft شسپا نفت سپاهان
IRO1TSAL0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه TSAL1 Herbicides Prod شسم تولید سموم‌ علف‌ کش
IRR1TSAL0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه TSAX1 Herbicides Prod-R شسمح ح . تولید سموم‌ علف‌ کش
IRO1SHSI0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SHSI1 Sina Chem. Ind. شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا
IRR1SHSI0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SHSX1 Sina Chem. Ind.-R شسیناح ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا
IRO1PESF0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PESF1 Isfahan Pertr. شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌
IRR1PESF0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PESX1 Isfahan Pertr.-R شصفهاح ح . پتروشیمی‌ اصفهان‌
IRO1SHFA0001 N2 مواد و محصولات دارویی فهرست اولیه SHFA1 ShafaDarou Inv. شفا سرمایه گذاری شفادارو
IRO1PFRB0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PFRB1 Farabi Petr. شفارا پتروشیمی‌فارابی‌
IRR1PFRB0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PFRX1 Farabi Petr.-R شفاراح ح . پتروشیمی‌فارابی‌
IRO1SHFS0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SHFS1 Fars Chem. Ind. شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
IRR1SHFS0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SHFX1 Fars Chem. Ind.-R شفارسح ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
IRO1PFAN0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PFAN1 Fanavaran Petr. شفن پتروشیمی فناوران
IRR1PFAN0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PFAX1 Fanavaran Petr.-R شفنح ح . پتروشیمی فناوران
IRO1CRBN0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه CRBN1 Iran Carbon شکربن کربن‌ ایران‌
IRR1CRBN0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی CRBX1 Iran Carbon-R شکربنح ح . کربن‌ ایران‌
IRO1KAFF0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه KAFF1 Kaf شکف کف‌
IRR1KAFF0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه KAFX1 Kaf-R شکفح ح . کف‌
IRO1NKOL0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی NKOL1 NiroCholor شکلر نیروکلر
IRR1NKOL0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی NKOX1 NiroCholor-R شکلرح ح . نیروکلر
IRO1GTSH0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه GTSH1 Goltash شگل گلتاش‌
IRR1GTSH0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه GTSX1 Goltash-R شگلح ح . گلتاش‌
IRO1LEAB0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه LEAB1 Loabiran شلعاب لعابیران‌
IRR1LEAB0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه LEAX1 Loabiran-R شلعابح ح . لعابیران‌
IRO1SLVN0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه SLVN1 Pars Alvan Dye شلوان رنگ پارس الوان
IRO1MAVA0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه MAVA1 Fiber Prod. شمواد تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌
IRR1MAVA0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه MAVX1 Fiber Prod.-R شموادح ح . مواداولیه‌الیاف‌مصنوعی‌
IRO1NPRS0001 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NPRS1 Pars Oil شنفت نفت‌ پارس‌
IRR1NPRS0101 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NPRX1 Pars Oil-R شنفتح ح . نفت‌ پارس‌
IRO1VASH0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه VASH1 Henkel Pakvash شوش هنکل‌ پاک‌ وش‌
IRR1VASH0101 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه VASX1 Henkel Pakvash-R شوشح ح . هنکل‌ پاک‌ وش‌
IRO1SHOY0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی SHOY1 Behshahr Ind. شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
IRO1PSHZ0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PSHZ1 Shiraz Petr. شیراز پتروشیمی‌شیراز
IRR1PSHZ0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PSHX1 Shiraz Petr.-R شیرازح ح . پتروشیمی‌شیراز
IRO1SSIN0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی SSIN1 S*Iran Chem. Ind. شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
IRR1SSIN0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی SSIX1 Iran Chem. Ind.-R شیرانح ح . س. صنایع‌شیمیایی‌ایران‌
IRO1PIAZ0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه PIAZ1 Piazar Agro. غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر
IRR1PIAZ0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه PIAX1 Piazar Agro.-R غاذرح ح . کشت‌وصنعت‌پیاذر
IRO1KLBR0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه KLBR1 Kalber Dairy غالبر لبنیات‌کالبر
IRR1KLBR0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه KLBX1 Kalber Dairy-R غالبرح ح . لبنیات‌کالبر
IRO1SBEH0001 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو اصلی SBEH1 Behshahr Ind. غبشهر صنعتی‌ بهشهر
IRR1SBEH0101 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو اصلی SBEX1 Behshahr Ind.-R غبشهرح ح . صنعتی‌ بهشهر
IRO1BEPP0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه BEPP1 Behpaak غبهپاک بهپاک‌
IRR1BEPP0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه BEPX1 Behpaak-R غبهپاکح ح . بهپاک‌
IRO1BENN0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه BENN1 Behnoush Iran غبهنوش بهنوش‌ ایران‌
IRR1BENN0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه BENX1 Behnoush Iran-R غبهنوشح ح . بهنوش‌ ایران‌
IRO1LPAK0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه LPAK1 Pak Dairy غپاک لبنیات‌ پاک‌
IRR1LPAK0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه LPAX1 Pak Dairy-R غپاکح ح . لبنیات‌ پاک‌
IRO1MINO0001 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو فرعی MINO1 Pars Minoo غپینو پارس‌ مینو
IRR1MINO0101 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو فرعی MINX1 Pars Minoo-R غپینوح ح . پارس‌ مینو
IRO1CHCH0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه CHCH1 Chin Chin غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
IRR1CHCH0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه CHCX1 Chin Chin-R غچینح ح . کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
IRO1KDPS0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه KDPS1 P. Animal Feed غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌
IRR1KDPS0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه KDPX1 P. Animal Feed-R غدامح ح . خوراک‌ دام‌ پارس‌
IRO1DMOR0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه DMOR1 Dasht Morghab غدشت دشت‌ مرغاب‌
IRR1DMOR0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه DMOX1 Dasht Morghab-R غدشتح ح . دشت‌ مرغاب‌
IRO1SASN0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SASN1 Sasan غساسا ساسان‌
IRR1SASN0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SASX1 Sasan-R غساساح ح . ساسان‌
IRO1SLMN0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SLMN1 Salemin Factory غسالم سالمین‌
IRR1SLMN0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SLMX1 Salemin Factory-R غسالمح ح . ‌سالمین‌
IRO1SHPZ0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SHPZ1 W. Azar. Pegah غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
IRR1SHPZ0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SHPX1 W. Azar. Pegah-R غشاذرح ح . ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
IRO1SPKH0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SPKH1 Kh. Pegah Dairy غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
IRR1SPKH0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SPKX1 Kh. Pegah Dairy-R غشانح ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
IRO1SPPE0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SPPE1 I. Pegah Dairy غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
IRR1SPPE0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SPPX1 I. Pegah Dairy-R غشصفاح ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
IRO1SHAD0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SHAD1 Shahdiran Inc. غشهد شهد ایران‌
IRR1SHAD0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه SHAX1 Shahdiran Inc.-R غشهدح ح . شهد ایران‌
IRO1GORJ0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه GORJ1 Gorji Biscuit غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌
IRR1GORJ0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه GORX1 Gorji Biscuit-R غگرجیح ح . بیسکویت‌ گرجی‌
IRO1GCOZ0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه GCOZ1 Glucosan غگل گلوکوزان‌
IRR1GCOZ0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه GCOX1 Glucosan-R غگلح ح . گلوکوزان‌
IRO1MRGN0001 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو فرعی MRGN1 Margarin غمارگ مارگارین‌
IRR1MRGN0101 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو فرعی MRGX1 Margarin-R غمارگح ح . مارگارین‌
IRO1MRAM0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه MRAM1 Mahram Mfg. غمهرا تولیدی‌مهرام‌
IRR1MRAM0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه MRAX1 Mahram Mfg.-R غمهراح ح . تولیدی‌مهرام‌
IRO1RNAB0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه RNAB1 Naab Ind. غناب روغن‌ نباتی‌ ناب‌
IRR1RNAB0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه RNAX1 Naab Ind.-R غنابح ح . روغن‌ نباتی‌ ناب‌
IRO1NOSH0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه NOSH1 Noush Maz. غنوش نوش‌ مازندران‌
IRR1NOSH0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه NOSX1 Noush Maz.-R غنوشح ح . نوش‌مازندران‌
IRO1KIVN0001 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه KIVN1 Keivan غیوان کیوان‌
IRR1KIVN0101 N2 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر فهرست اولیه KIVX1 Keivan-R غیوانح ح . کیوان‌
IRO1AZAB0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه AZAB1 S*Azarab Ind. فاذر صنایع‌ آذرآب‌
IRR1AZAB0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه AZAX1 Azarab Ind.-R فاذرح ح . صنایع‌ آذرآب‌
IRO1MARK0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه MARK1 S*Arak M. Mfg. فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌
IRR1MARK0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه MARX1 Arak M. Mfg.-R فاراکح ح . ماشین‌ سازی‌ اراک‌
IRO1PKLJ0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه PKLJ1 Khalij Fars فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس
IRO1KSIM0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی KSIM1 Calcimine فاسمین کالسیمین‌
IRR1KSIM0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی KSIX1 Calcimine-R فاسمینح ح . کالسیمین‌
IRO1ALTK0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALTK1 Alumtek فالوم آلومتک‌
IRR1ALTK0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALTX1 Alumtek-R فالومح ح . آلومتک‌
IRO1SAMA0001 N1 ساخت محصولات فلزی تابلو فرعی SAMA1 Ama فاما صنعتی‌ آما
IRR1SAMA0101 N1 ساخت محصولات فلزی تابلو فرعی SAMX1 Ama-R فاماح ح . صنعتی‌ آما
IRO1NLAH0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه NLAH1 Ahwaz R. & P. فاهواز نوردولوله‌ اهواز
IRR1NLAH0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه NLAX1 Ahwaz R. & P.-R فاهوازح ح . نوردولوله‌ اهواز
IRO1ALIR0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALIR1 S*Iran Aluminium فایرا آلومینیوم‌ایران‌
IRR1ALIR0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALIX1 Iran Aluminium-R فایراح ح . آلومینیوم‌ایران‌
IRO1BAHN0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی BAHN1 Bahonar Copper فباهنر مس‌ شهیدباهنر
IRR1BAHN0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی BAHX1 Bahonar Copper-R فباهنرح ح . مس‌ شهیدباهنر
IRO1BMAS0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه BMAS1 Mashad Packing فبستم صنایع‌بسته‌بندی‌ مشهد
IRR1BMAS0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه BMAX1 Mashad Packing-R فبستمح ح . صنایع‌بسته‌بندی‌ مشهد
IRO1BIRI0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه BIRI1 Iran Packing فبیرا بسته‌ بندی‌ ایران‌
IRR1BIRI0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه BIRX1 Iran Packing-R فبیراح ح . بسته‌ بندی‌ ایران‌
IRO1ALPS0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALPS1 Pars Aluminum فپارس آلومینیم‌ پارس‌
IRR1ALPS0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALPX1 Pars Aluminum-R فپارسح ح . آلومینیم‌ پارس‌
IRO1SPTA0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SPTA1 Sepanta فپنتا سپنتا
IRR1SPTA0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SPTX1 Sepanta-R فپنتاح ح . سپنتا
IRO1JAMD0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه JAMD1 Jaam Darou فجام جام‌دارو
IRR1JAMD0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه JAMX1 Jaam Darou-R فجامح ح . جام‌دارو
IRO1FAJR0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه FAJR1 Amirkabir Steel فجر فولاد امیرکبیرکاشان
IRR1FAJR0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه FAJX1 Amirkabir Steel.-R فجرح ح .فولاد امیر کبیر کاشان
IRO1JSHO0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه JSHO1 Iran Weld & Ox. فجوش جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
IRR1JSHO0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه JSHX1 Iran Weld & Ox.-R فجوشح ح . جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌
IRO1FKAS0001 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FKAS1 Khorasan Steel Co. فخاس فولاد خراسان
IRR1FKAS0101 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FKAX1 Khorasan Steel-R فخاسح ح . فولاد خراسان
IRO1FKHZ0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی FKHZ1 Khouz. Steel فخوز فولاد خوزستان
IRR1FKHZ0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی FKHX1 Khouz. Steel-R فخوزح ح . فولاد خوزستان
IRO1FRVR0001 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FRVR1 Iran Mineral P. فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
IRR1FRVR0101 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FRVX1 Iran Mineral P.-R فرآورح ح . فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
IRO1FRIS0001 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FRIS1 Iran Ferr. فروس فروسیلیس‌ ایران‌
IRR1FRIS0101 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FRIX1 Iran Ferr.-R فروسح ح . فروسیلیس‌ ایران‌
IRO1TFKR0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه TFKR1 Kerman Ferr. فروم تولیدفرومولیبدن‌کرمان‌
IRR1TFKR0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه TFKX1 Kerman Ferr.-R فرومح ح . تولیدفرومولیبدن‌کرمان‌
IRO1LSAH0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه LSAH1 Ahwaz Pipe Mill فساز لوله‌سازی‌اهواز
IRO1FSAZ0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه FSAZ1 GhaltakSaznSepahan فسازان غلتک سازان سپاهان
IRO1SEPA0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SEPA1 Sepahan Group فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
IRR1SEPA0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SEPX1 Sepahan Group-R فسپاح ح . گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
IRO1LSDD0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه LSDD1 Sadid Pipe فسدید لوله و تجهیزات سدید
IRR1LSDD0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه LSDX1 Sadid Group-R فسدیدح ح . لوله و تجهیزات سدید
IRO1SORB0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SORB1 N. I. L. Z. فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
IRR1SORB0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SORX1 N. I. L. Z.-R فسربح ح . ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
IRO1SOLI0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه SOLI1 Soliran. فسلیر سولیران‌
IRR1SOLI0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه SOLX1 Soliran.-R فسلیرح ح . سولیران‌
IRO1LAMI0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه LAMI1 Lamiran فلامی لامیران‌
IRR1LAMI0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه LAMX1 Lamiran-R فلامیح ح . لامیران‌
IRO1LMIR0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه LMIR1 Iran M. & P. M. فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
IRR1LMIR0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه LMIX1 Iran M. & P. M.-R فلولهح ح . لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
IRO1PMET0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه PMET1 Parsmetal فمتال پارس‌ متال‌
IRR1PMET0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه PMEX1 Parsmetal-R فمتالح ح . پارس‌ متال‌
IRO1ALMR0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALMR1 Alomrad فمراد آلومراد
IRR1ALMR0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه ALMX1 Alomrad-R فمرادح ح . آلومراد
IRO1MSMI0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی MSMI1 S*I. N. C. Ind. فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
IRR1MSMI0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی MSMX1 I. N. C. Ind.-R فملیح ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
IRO1ENAZ0001 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه ENAZ1 Azarab Energy فنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌
IRR1ENAZ0101 N2 ساخت محصولات فلزی فهرست اولیه ENAX1 Azarab Energy-R فنرژیح ح . گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌
IRO1NALM0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه NALM1 Aluminum R. فنوال نورد آلومینیوم‌
IRR1NALM0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه NALX1 Aluminum R.-R فنوالح ح . نورد آلومینیوم‌
IRO1NGFO0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه NGFO1 R. Mill Prod. فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌
IRR1NGFO0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه NGFX1 R. Mill Prod.-R فنوردح ح . نوردوقطعات‌ فولادی‌
IRO1FVAN0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه FVAN1 Kaavian Steel فوکا فولادکاویان‌
IRR1FVAN0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه FVAX1 Kaavian Steel-R فوکاح ح . فولادکاویان‌
IRO1FOLD0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی FOLD1 S*Mobarakeh Steel فولاد فولاد مبارکه اصفهان
IRR1FOLD0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی FOLX1 Mobarakeh Steel-R فولادح ح . فولاد مبارکه اصفهان
IRO1FAIR0001 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FAIR1 Iran Fold فولاژ فولاد آلیاژی ایران
IRR1FAIR0101 N1 فلزات اساسی تابلو فرعی FAIX1 Iran Fold-R فولاژح ح.فولاد آلیاژی ایران
IRO1GPRS0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GPRS1 Pars Sugar قپارس قندپارس‌
IRR1GPRS0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GPRX1 Pars Sugar-R قپارسح ح . قندپارس‌
IRO1GPSH0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GPSH1 Piranshahr S. قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
IRR1GPSH0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GPSX1 Piranshahr S.-R قپیراح ح . قندپیرانشهر
IRO1GSBE0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GSBE1 S*Sabet Khorasan قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
IRR1GSBE0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GSBX1 Sabet Khorasan-R قثابتح ح . قند ثابت‌ خراسان‌
IRO1GTOR0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GTOR1 Torbate Jaam S. قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
IRR1GTOR0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GTOX1 Torbate Jaam S.-R قجامح ح .غذایی و قنتربت‌جام‌
IRO1GARN0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه GARN1 Padide Shimi Gharn قرن پدیده شیمی قرن
IRO1GGAZ0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GGAZ1 Ghazvin Sugar قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌
IRR1GGAZ0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GGAX1 Ghazvin Sugar-R قزوینح ح . کارخانجات‌ قند قزوین‌
IRO1GGOH0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GGOH1 Ghohestan Sugar قستان قند قهستان‌
IRR1GGOH0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GGOX1 Ghohestan Sugar-R قستانح ح . قند قهستان‌
IRO1GBIS0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GBIS1 Bisotun Sugar قستون قند بیستون‌
IRR1GBIS0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GBIX1 Bisotun Sugar-R قستونح ح . قند بیستون‌
IRO1GSHI0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GSHI1 Shirin Khorasan قشرین قند شیرین‌ خراسان‌
IRR1GSHI0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GSHX1 Shirin Khorasan-R قشرینح ح . قند شیرین‌ خراسان‌
IRO1SHKR0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه SHKR1 Shahroud Sugar قشکر شکرشاهرود
IRR1SHKR0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه SHKX1 Shahroud Sugar-R قشکرح ح . ‌ شکرشاهرود
IRO1GHND0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GHND1 Khoy Sugar Co. قشهد شهد
IRR1GHND0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GHNX1 Khoy Sugar Co.-R قشهدح ح . شهد
IRO1GBJN0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GBJN1 S.Q.B. Sugar قشیر قندشیروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد
IRR1GBJN0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GBJX1 S.Q.B. Sugar-R قشیرح ح . قندشیروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد
IRO1GESF0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GESF1 Isfahan Sugar قصفها قنداصفهان‌
IRR1GESF0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GESX1 Isfahan Sugar-R قصفهاح ح . قنداصفهان‌
IRO1GLOR0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GLOR1 Lorestan Sugar قلرست قند لرستان‌
IRR1GLOR0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GLOX1 Lorestan Sugar-R قلرستح ح . قند لرستان‌
IRO1GMRO0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GMRO1 Marvdasht Sugar قمرو قند مرودشت‌
IRR1GMRO0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GMRX1 Marvdasht Sugar-R قمروح ح . قند مرودشت‌
IRO1GNJN0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GNJN1 Naghsh Jahan S. قنقش قندنقش‌جهان‌
IRR1GNJN0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GNJX1 Naghsh Jahan S.-R قنقشح ح . قندنقش‌جهان‌
IRO1GNBO0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GNBO1 Neyshabour S. قنیشا قند نیشابور
IRR1GNBO0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GNBX1 Neyshabour S.-R قنیشاح ح . قند نیشابور
IRO1GHEG0001 N2 قند و شکر فهرست اولیه GHEG1 Hegmatan Sugar قهکمت قندهکمتان‌
IRR1GHEG0101 N2 قند و شکر فهرست اولیه GHEX1 Hegmatan Sugar-R قهکمتح ح . قندهکمتان‌
IRO1ABGN0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه ABGN1 Abgineh کابگن آبگینه‌
IRR1ABGN0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه ABGX1 Abgineh-R کابگنح ح . آبگینه‌
IRO1NSAZ0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه NSAZ1 Azar Refract. کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر
IRR1NSAZ0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه NSAX1 Azar Refract.-R کاذرح ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر
IRO1KESF0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KESF1 Isfahan Tile کاصفا کاشی‌ اصفهان‌
IRR1KESF0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KESX1 Isfahan Tile-R کاصفاح ح . کاشی‌ اصفهان‌
IRO1KALA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی KALA1 Commodity Exch. کالا بورس کالای ایران
IRO1BAMA0001 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی BAMA1 Bama کاما باما
IRR1BAMA0101 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی BAMX1 Bama-R کاماح ح . باما
IRO1KVEH0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه KVEH1 Kaveh Company کاوه فولاد کاوه جنوب کیش
IRR1KVEH0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه KVEX1 Kaveh Company-R کاوهح ح .فولاد کاوه جنوب کیش
IRO1ITAL0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه ITAL1 Italran کایتا ایتالران‌
IRR1ITAL0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه ITAX1 Italran-R کایتاح ح . ایتالران‌
IRO1IRGC0001 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه IRGC1 Iran Chalk کایگچ ایران‌ گچ‌
IRR1IRGC0101 N2 سیمان، آهک و گچ فهرست اولیه IRGX1 Iran Chalk-R کایگچح ح . ایران‌ گچ‌
IRO1BAFG0001 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه BAFG1 Bafgh Mining کبافق معادن‌ بافق‌
IRR1BAFG0101 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه BAFX1 Bafgh Mining-R کبافقح ح . معادن‌ بافق‌
IRO1KBRS0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو اصلی KBRS1 TSE Brokers کبورس کارگزاران بورس اوراق بهادار
IRO1KPRS0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KPRS1 Pars Tile کپارس کاشی‌ پارس‌
IRR1KPRS0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KPRX1 Pars Tile-R کپارسح ح . کاشی‌ پارس‌
IRO1PSIR0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه PSIR1 Iran Glass Wool کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌
IRR1PSIR0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه PSIX1 Iran Glass Wool-R کپشیرح ح . پشم‌شیشه‌ایران‌
IRO1TKSM0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه TKSM1 Takceram کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
IRR1TKSM0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه TKSX1 Takceram-R کترامح ح . تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
IRO1CHML0001 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی CHML1 Chadormalu کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
IRR1CHML0101 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی CHMX1 Chadormalu-R کچادح ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
IRO1CHIR0001 N1 کاشی و سرامیک تابلو فرعی CHIR1 Irana Tile کچینی چینی‌ ایران
IRR1CHIR0101 N1 کاشی و سرامیک تابلو فرعی CHIX1 Irana Tile-R کچینیح ح . چینی‌ ایران
IRO1KHFZ0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KHFZ1 Hafez Tile کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
IRR1KHFZ0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KHFX1 Hafez Tile-R کحافظح ح . کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
IRO1KCHI0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه KCHI1 Iran China Clay کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
IRR1KCHI0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه KCHX1 Iran China Clay-R کخاکح ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
IRO1DMVN0001 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه DMVN1 Damavand Min. کدما معدنی‌ دماوند
IRR1DMVN0101 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه DMVX1 Damavand Min.-R کدماح ح . معدنی‌ دماوند
IRO1TSRZ0001 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی TSRZ1 Razi P. Glasses کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
IRR1TSRZ0101 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی TSRX1 Razi P. Glasses-R کرازیح ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
IRO1PKER0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PKER1 Kermanshah Petr کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه
IRR1PKER0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو اصلی PKEX1 Kermanshah Petr-R کرماشاح ح. صنایع پتروشیمی کرمانشاه
IRO1ROOI0001 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی ROOI1 Iran Zinc Mines کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
IRR1ROOI0101 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی ROOX1 Iran Zinc Mines-R کرویح ح . توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
IRO1SISH0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SISH1 Saipa Glass کساپا سایپاشیشه‌
IRR1SISH0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SISX1 Saipa Glass-R کساپاح ح . سایپاشیشه‌
IRO1SINA0001 N1 کاشی و سرامیک تابلو فرعی SINA1 Sina Tile کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
IRR1SINA0101 N1 کاشی و سرامیک تابلو فرعی SINX1 Sina Tile-R کساوهح ح . صنایع‌ کاشی‌ وسرامیک‌ سینا
IRO1ARDK0001 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی ARDK1 Ardekan Ceramic کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
IRR1ARDK0101 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی ARDX1 Ardekan Ceramic-R کسراح ح . سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
IRO1PSER0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه PSER1 Pars Ceram کسرام پارس‌ سرام‌
IRR1PSER0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه PSEX1 Pars Ceram-R کسرامح ح . پارس‌ سرام‌
IRO1KSAD0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KSAD1 Saadi Tile کسعدی کاشی‌ سعدی‌
IRR1KSAD0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه KSAX1 Saadi Tile-R کسعدیح ح . کاشی‌ سعدی‌
IRO1TBAS0001 N2 استخراج زغال سنگ فهرست اولیه TBAS1 Negin Tabas L. کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
IRR1TBAS0101 N2 استخراج زغال سنگ فهرست اولیه TBAX1 Negin Tabas L.-R کطبسح ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
IRO1NSPS0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه NSPS1 Pars Refract. کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
IRR1NSPS0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه NSPX1 Pars Refract.-R کفپارسح ح . فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
IRO1NASI0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه NASI1 Iran Refract. کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
IRR1NASI0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه NASX1 Iran Refract.-R کفراح ح . فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
IRO1SHQZ0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SHQZ1 Ghazvin Glass کقزوی شیشه‌ قزوین‌
IRR1SHQZ0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SHQX1 Ghazvin Glass-R کقزویح ح . شیشه‌ قزوین‌
IRO1SGAZ0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SGAZ1 Glass and Gas کگاز شیشه‌ و گاز
IRR1SGAZ0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه SGAX1 Glass and Gas-R کگازح ح . شیشه‌ و گاز
IRO1GOLG0001 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی GOLG1 Gol-E-Gohar. کگل معدنی و صنعتی گل گهر
IRR1GOLG0101 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی GOLX1 Gol-E-Gohar.-R کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر
IRO1ALVN0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه ALVN1 Alvand Tile کلوند کاشی‌ الوند
IRR1ALVN0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه ALVX1 Alvand Tile-R کلوندح ح . کاشی‌ الوند
IRO1TAMI0001 N2 استخراج سایر معادن فهرست اولیه TAMI1 Sand Foundry کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
IRR1TAMI0101 N2 استخراج سایر معادن فهرست اولیه TAMX1 Sand Foundry-R کماسهح ح . تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
IRO1MNGZ0001 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه MNGZ1 Iran Mn. Mines کمنگنز معادن‌منگنزایران‌
IRR1MNGZ0101 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه MNGX1 Iran Mn. Mines-R کمنگنزح ح . معادن‌منگنزایران‌
IRO1KNRZ0001 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه KNRZ1 Saba Noor کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور
IRR1KNRZ0101 N2 استخراج کانه های فلزی فهرست اولیه KNRX1 Saba Noor-R کنورح ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
IRO1NILO0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه NILO1 Nilou Tile کنیلو کاشی‌ نیلو
IRR1NILO0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه NILX1 Nilou Tile-R کنیلوح ح . کاشی‌ نیلو
IRO1BHSM0001 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه BHSM1 Behceram کهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
IRR1BHSM0101 N2 کاشی و سرامیک فهرست اولیه BHSX1 Behceram-R کهرامح ح . تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
IRO1SHMD0001 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی SHMD1 Hamadan Glass کهمدا شیشه‌ همدان‌
IRR1SHMD0101 N1 سایر محصولات کانی غیرفلزی تابلو فرعی SHMX1 Hamadan Glass-R کهمداح ح . شیشه‌ همدان‌
IRO1VARZ0001 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه VARZ1 Varziran کورز ورزیران‌
IRR1VARZ0101 N2 سایر محصولات کانی غیرفلزی فهرست اولیه VARX1 Varziran-R کورزح ح . ورزیران‌
IRO1KVIR0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه KVIR1 Sepid Farab Kavir کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر
IRO1ASAL0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه ASAL1 Absal لابسا آبسال‌
IRR1ASAL0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه ASAX1 Absal-R لابساح ح . آبسال‌
IRO1AZMA0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه AZMA1 Azmayesh لازما آزمایش‌
IRR1AZMA0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه AZMX1 Azmayesh-R لازماح ح . آزمایش‌
IRO1TBHM0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه TBHM1 Bahman Mfg. لبهمن تولیدی‌ بهمن‌
IRR1TBHM0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه TBHX1 Bahman Mfg.-R لبهمنح ح . تولیدی‌ بهمن‌
IRO1BOTA0001 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو فرعی BOTA1 Butane Group لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌
IRR1BOTA0101 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو فرعی BOTX1 Butane Group-R لبوتانح ح . گروه‌صنعتی‌بوتان‌
IRO1PELC0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه PELC1 Pars Electric لپارس پارس‌ الکتریک‌
IRR1PELC0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه PELX1 Pars Electric-R لپارسح ح . پارس‌ الکتریک‌
IRO1IRPO0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه IRPO1 Iran Pouya لپویا ایران‌ پویا
IRR1IRPO0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه IRPX1 Iran Pouya-R لپویاح ح . ایران‌ پویا
IRO1PYAM0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه PYAM1 Payam Ind. لپیام کارخانجات‌ صنعتی‌ پیام‌
IRR1PYAM0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه PYAX1 Payam Ind.-R لپیامح ح . کارخانجات‌ صنعتی‌ پیام‌
IRO1JJNM0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه JJNM1 Jame Jahan Nema لجام تولیدی‌ جام‌ جهان‌ نما
IRR1JJNM0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه JJNX1 Jame Jahan Nema-R لجامح ح . تولیدی‌ جام‌ جهان‌ نما
IRO1LKPS0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه LKPS1 Pars Alliance لخانه لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
IRR1LKPS0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه LKPX1 Pars Alliance-R لخانهح ح . لوازم‌ خانگی‌ پارس‌
IRO1KHAZ0001 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو فرعی KHAZ1 Pars Khazar لخزر پارس‌ خزر
IRR1KHAZ0101 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو فرعی KHAX1 Pars Khazar-R لخزرح ح . پارس‌ خزر
IRO1SRMA0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه SRMA1 Sarma Afarin لسرما سرما آفرین‌
IRR1SRMA0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه SRMX1 Sarma Afarin-R لسرماح ح . سرما آفرین‌
IRO1KMOA0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه KMOA1 Iran Tele Fact. لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
IRR1KMOA0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه KMOX1 Iran Tele Fact.-R لکماح ح . کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
IRO1SMRI0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه SMRI1 Iran Tele. لمخابر صنایع‌مخابراتی‌راه‌دورایران‌
IRR1SMRI0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی فهرست اولیه SMRX1 Iran Tele.-R لمخابرح ح . ‌مخابراتی‌راه‌دورایران‌
IRO1LTOS0001 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه LTOS1 Lotos Investment لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان
IRR1LTOS0101 N2 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فهرست اولیه LTOX1 Lotos Investment-R لوتوسح ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
IRO1BVMA0001 N2 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فهرست اولیه BVMA1 Bime Ma Co. ما بیمه ما
IRR1BVMA0101 N2 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فهرست اولیه BVMX1 Bime Ma Co-R ماح ح . بیمه ما
IRO1MOBN0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اولیه MOBN1 Mobin Petr. مبین مبین انرژی خلیج فارس
IRO1DADE0001 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی DADE1 DPI مداران داده‌پردازی‌ایران‌
IRR1DADE0101 N1 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن تابلو فرعی DADX1 DPI-R مدارانح ح . داده‌پردازی‌ایران‌
IRO1IAGM0001 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه IAGM1 Iran Argham مرقام ایران‌ارقام‌
IRR1IAGM0101 N2 رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن فهرست اولیه IAGX1 Iran Argham-R مرقامح ح . ایران‌ارقام‌
IRO1BMEL0001 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی BMEL1 Mellat Insur. ملت بیمه ملت
IRR1BMEL0101 N1 بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی تابلو فرعی BMEX1 Mellat Insur-R ملتح ح. بیمه ملت
IRO1BROJ0001 N2 منسوجات فهرست اولیه BROJ1 Boroujerd T. نبروج نساجی‌ بروجرد
IRR1BROJ0101 N2 منسوجات فهرست اولیه BROX1 Boroujerd T.-R نبروجح ح . نساجی‌ بروجرد
IRO1NBRS0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو اصلی NBRS1 TSE financial نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
IRO1PTOS0001 N2 منسوجات فهرست اولیه PTOS1 Tous Woolen نتوس پشم‌ بافی‌ توس‌
IRR1PTOS0101 N2 منسوجات فهرست اولیه PTOX1 Tous Woolen-R نتوسح ح . پشم‌ بافی‌ توس‌
IRO1NKLA0001 N1 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط تابلو فرعی NKLA1 Good Exch.Ins. نکالا نهادهای مالی بورس کالای ایران
IRO1MRIN0001 N2 منسوجات فهرست اولیه MRIN1 Iranmerinos نمرینو ایران‌ مرینوس‌
IRR1MRIN0101 N2 منسوجات فهرست اولیه MRIX1 Iranmerinos-R نمرینوح ح . ایران‌ مرینوس‌
IRO1NORI0001 N2 محصولات شیمیایی فهرست اولیه NORI1 NORI Petrochemical نوری پتروشیمی نوری
IRO1HWEB0001 N2 اطلاعات و ارتباطات فهرست اولیه HWEB1 S*HiWeb های وب داده گسترعصرنوین-های وب
IRO1HMRZ0001 N2 مخابرات فهرست اولیه HMRZ1 Iran Mobil Tele همراه شرکت ارتباطات سیار ایران
IRR1HMRZ0101 N2 مخابرات فهرست اولیه HMRX1 Iran Mobil Tele-R همراهح ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
IRO1TAZB0001 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه TAZB1 Azarbayjan Inv. وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
IRR1TAZB0101 N2 انبوه سازی، املاک و مستغلات فهرست اولیه TAZX1 Azarbayjan Inv.-R وآذرح ح . ‌توسعه‌آذربایجان‌
IRO1KARA0001 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه KARA1 Karafarin Inv. وآردل سرمایه‌گذاری‌کارآفرین‌(هلدینگ‌
IRR1KARA0101 N2 ماشین آلات و تجهیزات فهرست اولیه KARX1 Karafarin Inv.-R وآردلح ح . ‌کارآفرین‌(هلدینگ‌
IRO1ATDM0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی ATDM1 Atye Damavand واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
IRR1ATDM0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی ATDX1 Atye Damavand-R واتیح ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند
IRO1IDOC0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه IDOC1 Iran Motorcycle واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران
IRR1IDOC0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه IDOX1 Iran Motorcycle-R واعتبارح ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
IRO1ALBZ0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی ALBZ1 S*Alborz Inv. والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
IRR1ALBZ0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی ALBX1 Alborz Inv.-R والبرح ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌
IRO1OIMC0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی OIMC1 Omid Inv. Mng. وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
IRR1OIMC0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی OIMX1 Omid Inv. Mng.-R وامیدح ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
IRO1BANS0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BANS1 Ansar Bank وانصار بانک انصار
IRR1BANS0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BNAX1 Ansar Bank-R وانصارح ح.بانک انصار
IRO1LIRZ0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی LIRZ1 Iranian Lizing وایران لیزینگ ایرانیان
IRO1BANK0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی BANK1 Bank Melli Inv. وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
IRR1BANK0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی BANX1 Bank Melli Inv.-R وبانکح ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
IRO1TSBE0001 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو اصلی TSBE1 S*Behshahr Inv. وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
IRR1TSBE0101 N1 محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تابلو اصلی TSBX1 Behshahr Inv.-R وبشهرح ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
IRO1BSDR0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BSDR1 Saderat Bank وبصادر بانک صادرات ایران
IRO1BMLT0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BMLT1 S*Mellat Bank وبملت بانک ملت
IRR1BMLT0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو اصلی BMLX1 Mellat Bank – R وبملتح ح . بانک ملت
IRO1SBAH0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SBAH1 Bahman Inv. وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
IRR1SBAH0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SBAX1 Bahman Inv.-R وبهمنح ح . سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
IRO1BALI0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی BALI1 Buali Inv. وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
IRR1BALI0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه BALX1 Buali Inv.-R وبوعلیح ح . سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
IRO1BIME0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی BIME1 Insurance Inv. وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
IRR1BIME0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی BIMX1 Insurance Inv.-R وبیمهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
IRO1BPAR0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPAR1 Parsian Bank وپارس بانک‌پارسیان‌
IRR1BPAR0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPAX1 Parsian Bank-R وپارسح ح . بانک‌پارسیان‌
IRO1BPAS0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPAS1 S*Pasargad Bank وپاسار بانک پاسارگاد
IRR1BPAS0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BPSX1 Pasargad Bank -R وپاسارح ح.بانک پاسارگاد
IRO1PETR0001 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PETR1 Petro. Inv. وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
IRR1PETR0101 N1 محصولات شیمیایی تابلو فرعی PETX1 Petro. Inv.-R وپتروح ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌
IRO1DARO0001 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DARO1 Daroupakhsh وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌
IRR1DARO0101 N1 مواد و محصولات دارویی تابلو اصلی DARX1 Daroupakhsh-R وپخشح ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌
IRO1BPST0001 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه BPST1 Post Bank وپست پست بانک ایران
IRO1BTEJ0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BTEJ1 S*Tejarat Bank وتجارت بانک تجارت
IRR1BTEJ0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی BTEX1 Tejarat Bank-R وتجارتح ح . بانک تجارت
IRO1TGOS0001 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی TGOS1 Toosgostar Inv. وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر
IRR1TGOS0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو فرعی TGOX1 Toosgostar Inv.-R وتوسح ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر
IRO1TMEL0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی TMEL1 Tosee Melli Inv وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
IRR1TMEL0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی TMEX1 Tosee Melli Inv-R وتوسمح ح . سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
IRO1TSHE0001 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TSHE1 Pars Tousheh وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
IRR1TSHE0101 N1 ماشین آلات و تجهیزات تابلو اصلی TSHX1 Pars Tousheh-R وتوشهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
IRO1TOSA0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی TOSA1 Iran Ind. Dev. وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران
IRR1TOSA0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی TOSX1 Iran Ind. Dev.-R وتوصاح ح. سرمایه‌گذاری توسعه‌صنعتی
IRO1TOKA0001 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی TOKA1 Tukafoolad Inv. وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
IRR1TOKA0101 N1 فلزات اساسی تابلو اصلی TOKX1 Tukafoolad Inv.-R وتوکاح ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌
IRO1IKHR0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی IKHR1 S*Kharazmy Invest وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی
IRR1IKHR0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی IKHX1 Kharazmy Invest-R وخارزمح ح.سرمایه گذاری خوارزمی
IRO1BKHZ0001 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه BKHZ1 Bank of M.E. وخاور بانک خاورمیانه
IRR1BKHZ0101 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه BKHX1 Bank of M.E.-R وخاورح ح . بانک خاورمیانه
IRO1RENA0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی RENA1 Rena Investment ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
IRR1RENA0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعی RENX1 Rena Investment-R ورناح ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
IRO1SSAP0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SSAP1 S*Saipa Inv. وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا
IRR1SSAP0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SSAX1 Saipa Inv.-R وساپاح ح . سرمایه‌گذاری‌ سایپا
IRO1SAKH0001 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی SAKH1 Iran Const. Inv وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
IRR1SAKH0101 N1 انبوه سازی، املاک و مستغلات تابلو اصلی SAKX1 Iran Const. Inv-R وساختح ح . سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌
IRO1SPAH0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SPAH1 Sepah Inv. وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
IRR1SPAH0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SPAX1 Sepah Inv.-R وسپهح ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
IRO1SDID0001 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SDID1 Sadid Group وسدید گروه‌صنعتی‌سدید(هلدینگ‌
IRR1SDID0101 N2 فلزات اساسی فهرست اولیه SDIX1 Sadid Group-R وسدیدح ح . گروه‌صنعتی‌سدید(هلدینگ‌
IRO1SKBV0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SKBV1 Banks Employees وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
IRR1SKBV0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه SKBX1 Banks Employees-R وسکابح ح.س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
IRO1VSIN0001 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه VSIN1 Sina Fin. Ins. وسینا بانک سینا
IRR1VSIN0101 N2 بانکها و موسسات اعتباری فهرست اولیه VSIX1 Sina Fin. Ins.-R وسیناح ح . بانک سینا
IRO1GBEH0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی GBEH1 Behshahr Group وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
IRR1GBEH0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو فرعی GBEX1 Behshahr Group-R وصناح ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
IRO1SAND0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی SAND1 Pension Fund وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
IRR1SAND0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی SANX1 Pension Fund-R وصندوقح ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
IRO1SNMA0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SNMA1 Ind. & Mine Inv وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت
IRR1SNMA0101 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی SNMX1 Ind. & Mine Inv-R وصنعتح ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌
IRO1GDIR0001 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی GDIR1 Ghadir Inv. وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
IRR1GDIR0101 N1 شرکتهای چند رشته ای صنعتی تابلو اصلی GDIX1 Ghadir Inv.-R وغدیرح ح . سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
IRO1KRAF0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی KRAF1 Karafarin Bank وکار بانک‌ کارآفرین‌
IRR1KRAF0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی KRAX1 Karafarin Bank-R وکارح ح . بانک‌ کارآفرین‌
IRO1LPRS0001 N2 سایر واسطه گریهای مالی فهرست اولیه LPRS1 Parsian leasing ولپارس لیزینگ پارسیان
IRO1RSAP0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی RSAP1 S*Rayan Saipa ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا
IRR1RSAP0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی RSAX1 Rayan Saipa-R ولساپاح ح . لیزینگ رایان‌ سایپا
IRO1LSMD0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی LSMD1 Ind. & M. L. ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
IRR1LSMD0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو اصلی LSMX1 Ind. & M. L.-R ولصنمح ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
IRO1LKGH0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LKGH1 Ghadir Kh. L. ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر
IRR1LKGH0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LKGX1 Ghadir Kh. L.-R ولغدرح ح . لیزینگ‌خودروغدیر
IRO1VLMT0001 N2 سایر واسطه گریهای مالی فهرست اولیه VLMT1 Mellat Leasing ولملت واسپاری ملت
IRO1LZIN0001 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LZIN1 Leasing Iran ولیز لیزینگ‌ایران‌
IRR1LZIN0101 N1 سایر واسطه گریهای مالی تابلو فرعی LZIX1 Leasing Iran-R ولیزح ح . لیزینگ‌ایران‌
IRO1MADN0001 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی MADN1 S*Metals & Min. ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
IRR1MADN0101 N1 استخراج کانه های فلزی تابلو اصلی MADX1 Metals & Min.-R ومعادنح ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
IRO1MOIN0001 N1 واسطه‌گری‌های مالی و پولی تابلو فرعی MOIN1 Moein Mellat Co ومعین سرمایه گذاری توسعه معین ملت
IRO1MELT0001 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه MELT1 Melat Inv. وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌
IRR1MELT0101 N2 سرمایه گذاریها فهرست اولیه MELX1 Melat Inv.-R وملتح ح . سرمایه‌گذاری‌ملت‌
IRO1GMEL0001 N2 دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فهرست اولیه GMEL1 Melli Ind. Grp. وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
IRR1GMEL0101 N2 دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فهرست اولیه GMEX1 Melli Ind. Grp.-R وملیح ح . گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
IRO1NAFT0001 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NAFT1 Oil Ind. Inv. ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
IRR1NAFT0101 N1 فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای تابلو اصلی NAFX1 Oil Ind. Inv.-R ونفتح ح . سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
IRO1NOVN0001 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی NOVN1 S*EN Bank ونوین بانک‌اقتصادنوین‌
IRR1NOVN0101 N1 بانکها و موسسات اعتباری تابلو فرعی NOVX1 EN Bank-R ونوینح ح . بانک‌اقتصادنوین‌
IRO1SNRO0001 N1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تابلو اصلی SNRO1 Nirou Inv. ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو
IRR1SNRO0101 N1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تابلو اصلی SNRX1 Nirou Inv.-R ونیروح ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو
IRO1NIKI0001 N1 سرمایه گذاریها تابلو اصلی NIKI1 Iran N. Inv. ونیکی فهرست ۱۰ سهم گرانسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
IRR1NIKI0101

 

 

 

N1 سرمایه گذاریها

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *