بیانیه تروئیکای اروپایی درباره تعهدات برجامیِ ایران

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره تعهدات برجامیِ ایران

خبرگزاری ایلنا: تروئیکای اروپایی (فرانسه، انگلیبس و آلمان) با صدور بیانیه‌ای، خواهان اجرای کامل تعهدات ایران در برجام شد.

بیانیه تروئیکای اروپایی درباره تعهدات برجامیِ ایران

به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس، تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای تاکید کرد: ما خواهان اجرای کامل تعهدات قانونی ایران بر اساس پروتکل الحاقی پادمانی بوسیله فراهم کردن امکان دسترسی کامل و تکمیلی برای بازرسان آژانس به سایت‌های مورد نظر در ایران هستیم.

ما از ایران می‌خواهیم که کاملا و مطابق با تعهدات هسته‌ای خود در برجام رفتار و عمل کند و با پاسخ دادن کامل به تمام سوالاتی که ممکن است پس از تکمیل بررسی نمونه‌های در حال بررسی ایجاد شود با آژانس همکاری کند.

 

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *