دلایل سکته نکردن چیست

دلایل سکته نکردن چیست

دلایل سکته نکردن چیست:

کرسی جلوی لخته شدن خون در پاها را میگیره و از سکته جلوگیری میکند.

 فوائد استفاده کردن از کرسی:

1-درمان کم خونی.

2-درمان دیابت.

3-تقویت حافظه.

4-بهبود خون رسانی.

5-کاهش قند خون.

6-تنظیم ترشح غدد بدن.

7-پاکسازی بدن.

8-بهبود زانو درد،کمر درد و دیسک کمر.

9-بهبود رماتیسم و آرتروز.

10-کاهش درد قاعدگی.

11-تعادل گردش خون در مرکز بدن.

12-کمک به بازماندن لوله های رحمی و جلوگیری از کیست.