حقوق

راه اثبات جرم

برای اینکه جرمی اثبات شود باید مراجع قضایی هم به این قضیه وارد شوند تا زودتر جرم به اثبات برسد .برای اثبات جرم باز پرس ها باید وارد ایین موضوع شوند تا راه های اثبات جرم معین شود .

برای اینکه جرمی به اثبات برسد باید از عواملی چون اقرار سوگند شهادت قسامه استفاده می کنند.

یکی دیگر از ادله اثبات جرم در امور کیفری شهادت است .شهادت عبارت از اخباری است که فردی فیر از طرقین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کند .شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:

۱-بلوغ

۲- عقل

۳-ایمان

۴-عدالت

۵-طهارت موئد

۶-ذی نفع نبودن

۷- نداشتن خصومت با طرفین

۸-گدایی نکردن

۹- ولگرد نبودن

مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهارات او ششنیده می شود و تشخیص میزان و تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی یا دادگاه است..

قانون گذار در ماده ۱۸ ۶ قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته است.

سوگند:سوگند یعنی فردی خداوند متعال یا سایر مقدسات را بر راستی گفته خود بر جا ماندن بر عهده خواهد گرفت.

سوگند یا قسم یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد که در امور حقوقی و کیفری محسوب می شود.

در سوگند خوردن باید فرد مطابق قرار دادگاه سوگند بخورد و با لقظ والله بالله تالله  یا نام خداوند متعال را به سایر زبان ها ادا گردد.

آخرین مورد در ادله اثبات جرم برای امور کیفری علم قاضی است .در تعریف علم قاضی در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است . یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی کهه مستند حکم علم قاضی است.

قسامه: لوث به معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی می شود (ظن در مقابل علم قطغی) می شود.

شرایط قسامه چیست:

برای اثبات هر جرمی در صورت فقدان سایر دلایل نمی توان از قسامه بهره برد .ابلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتههام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصتاص یا دیه می شود.

اقرار چیست:

اقرار اخبار به حقی است به نفع خود و به ضرر دیگری

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *