روانشناسی

راه های رسیدن به آرامش چیست؟

راه های رسیدن به آرامش چیست؟

اگر آرامش می خواهی ؟

تمام وقایع روزانه ات را برای کسی تعریف نکن.

آرامش میخواهی ؟با کسی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن.

آرامش میخواهی؟  خودت را با کسی مقایسه نکن.

آرامش میخواهی؟ شکر گزار باش.

آرامش میخواهی؟ کمک کن .تو توانایی !همه توانایی روحی و جسمی برای بازی کردن ندارد.

آراش میخواهی؟ برای زندگی ات برنامه ریزی کن ،هدف داشته باش.

آرامش میخواهی؟ سرت به کار خودت گرم باشد.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *