موفقیت

راه های کسب قدرت چیست ؟

برای انسان ها دستیابی به قدرت با احساس لذت همراه است. هیچ کس نمی خواهد به عنوان فردی ضعیف و ناتوان در جامعه زندگی کند . از سوی دیگر دستیابی به قدرت امری برای همه امری ساده نیست و بعضی ها برای کسب قدرت راه های  نادرستی انتخاب می کنند که از آنها چهره خشن و نا مطلوبی را نمایان می کند .

در طول تاریخ همین افراد بوده اند که دوروبر پادشاهان ، امپراطور ها ، ملکه هایی می گشتند برای کسب قدرت بودند و سعی می کردن که به اربابان خود برای کسب قدرت خدمت کنند .

افراد موفق دریافتند که برای کسب قدرت باید که برنامه های خود را در مورد کسب قدرت غیر مستقیم اجرا نمایند تا بتوانند سایر حریفان را کنار بزنند . به گفته ناپلئون به ناپپارت باید دستکش آهنین خود را در دستکش هاای مخملی نهاده وشیرین ترین لبخند ها را بر لب داشته باشند . آنها با روش های اغواگری و فریبنده و روشهای پنهانی می خواهند به قدرت برسند .

 

در این مسیر اگر به صورت جسورانه وارد عمل شویم رقیبانمان کار سختی خواهند داشت و بزودی از صحنه رقابت خارج می شوند و دوره اقتدارمان به سر خواهید رسید .

در صحنه قدرت افرادی موفق هستند که باورهای خود را به دیگران تحمیل کنند که به اهداف خود برسند . می تواننید افراد را وابسته خود کنید در صورتی که آنها متوجه نشوند .

بسیاری از مردم اظهار دارند که راه های جست و جو قدرت از تفکرات شیطانی است که غیر تمدن بوده است اگر با دقت به این مسئله نگاه کنید که خود آنها از ماهر ترین افراد بوده اند . این افراد شاید در ظاهر افرادی ناتوان باشند و علاقه ای به این کار نداشته باشند ولی این کار نمایشی بیش نیست و جزو سیاست های موًثر است که بیشتر آنها را برای کسب قدرت استفاده می کنند .

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *