حقوق

سوًالات چهار گزینه ای از وصیت نامه امام

۱-ثقل اکبر و ثقل کبیر چیست؟

الف-قرآن کریم و اهل بیت پیامبر

ب-نهج البلاغه

پ-صصحیفه سجادیه

ت-هیچ کدام

جواب الف صحیح است.

۲-به دعاهایی که ائمه معصومین نقل کرده اند چه می گویند؟

الف-قرآن کریم

ب-نهجالبلاغه

پ-صحیفه سجادیه

ت-قرآن صاعد

جواب ت صحیح است

۳-اگر جمهوری اسلامی شکست بخورد چه می شود؟

الف-یک رژیم دلخواه از دو قطب قدرت به حکومت می رسد

ب-حکومت دلخواه شوروی ایجاد می شود

پ-یک رژِم مردمی به قدرت می رسد

ت-هیچ کدام

الف صحیح است

۴-ازنظر امام پدیده الهی چیست؟

الف-اسلام و حکومت اسلامی

ب- جمهوری اسلامی

پ-حکومت ضد طاغوت

ت-هیچ کدام

الف صحیح است

۵-کتاب الهام شده از جانب خداوند به زهرای مرضیه چیست؟

الف-قرآن

ب- نهج البلاغه

پ- صحیفه فاطمیه

ت- صحیفه سجادیه

پ صحیح است

۶- از نظر امام چه فقهی بیان گر مکتب رسالت و امامت است؟

الف-فقه اسلامی

ب-فقه سنّی

پ- فقه جدید

ت-صحیفه سجادیه

پ صحیح است

۷- دورکن اصلی پیروزی انقلاب اسلامی چیست؟

الف-اقتصاد،ظلم و ستم

ب-انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی با وحدت کلمه

پ- فساد مالی اداری و اخلاقی

ت-هیچ کدام

ت صحیح است

۸-تشکیل حکومت اسلامی در زمان حضرت رسولبا چه انگیزه ای بوجود آمد؟

الف-برانداختن بت ها

ب-ازبین بردن جاهلیت

پ- با انگیزه بسط عدالت اجتماعی

ت- هیچ کدام

ت صحیح است

۹- چه قشری در اجتماع در هیچ حزب و گروه سیاسی وارد نمی شود؟

الف-قوای مسلح از قبیل ارتش ،سپاه پاسداران و بسیج

ب-نمایندگان مجلس

پ-روحانیون

ت-بازاریها و کسبه

الف صحیح است

۱۰-از نظر حضرت امام چه شکل از آزادی موجب تباهی شکل دختران و پسران می شود؟

الف- آزادی اسلامی

ب- دموکراسی

پ- آزادی بیان

ت- آزادی غربی

ت صحیح است

۱۱-نخستین حدیثی که در اول وصیت نامه است چه نام دارد؟

الفحدیث شریف  ثقلین

ب-حدیث سجادی

پ-حدیث رسول اکرم

ت-هیچ کدام

الف صحیح است

۱۲-حضرت امام به گروه اشکال تراشان چه توصیه ای می فرمایید؟

الف-کاری به کار این انقلاب و مردم نداشته باشد

ب-از عذاب دنیا و آخرت بپرسید

پ- انتقاد و اشکال تراشی نکنید

ت-به اصلاح و کمک بکوشید

ت صحیح است

۱۳- در خاتمه وصیت نامه حضرت امام به همه چه وصیتی می کند؟

الف-به سوی خود شناسایی حرکت کنید

ب-به یاد خدای متعال و در خدمت او باشید

پ- خود کفا شوید و به سوی استقلال حرکت کنید

ت- همه موارد

ت صخیح است

۱۴-نصیحت امام به چپ گرایان چه بود؟

الف- به ملت بپیوندید

ب- راه خود را از اسلام جدا کنید

پ- از کشور خارج شویدت-بو پ صحیح است

ت-از کشور خارحج شوید

الف صحیح است

۱۵-وقتی مصلح کل (عج) ظهور کند چه می شود؟

الف-عالم یک روزه اصلاح می شود

ب-قیامت بر پا می شود

پ- با کوشش و فداکاری ستمگران سرکوب و منزوی می شوند

ت-مردم ظالم پشیمان می شوند

پ صحیح است

۱۶-حضرت امام در نصیحت به هواداران گروه های تکلیف خود را چه می داند؟

الف-مبارزه تا آخرین نفس با گروهها

ب- حد الهی و شرعی را اجرا کند

پ- هدایت

ت-عدالت

پ صحیح است این سخن از کیست؟(اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم)

الف- امام خمینی

ب-شهید مدرس

پ- شهید مطهری

ت-آیت الله کاشانی

ب صحیح است

۱۸- پوچی و تهی مغز مصنوعی موجب چه چیزی شده است؟

الف-در هیچ امری به فکر و دانش خود متکی نباشیم

ب-کور کورانه از شرق و غرب تقلید نکنیم

پ-کشوری مصرفی باز کنیم

ت-همه موارد

ت صحیح است

۱۹- امام در وصیت نامه چه چیزی را در راًس همه واجبات قرار داده است؟

الف- نماز جمعه

ب- جفظ اسلام

پ-حفظ انقلاب

ت- هیچ کدام

ب صحیح است

۲۰- تصدی قضا برلی لهلش چه حکمی دارد؟

الف- واجب عینی

ب- مستحب

پ- واجب کفایی

ت-مستحب موًکد است

پ صحیح است

۲۱-وصییت امام به رهبری و شورای رهبری در تعیین عالی ترین مقام قضایی است؟

الف-اشخاص متعهد سابقه دار را تعیین کند

ب- همکاری یا همیاری با دوست

پ- اشخاص صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و سیاسی را نصب کنند

ت- الف و ب صحیح است

ت صحیح است

۲۲- حضرت امام خیر دنیا و آخرت را در وصیت به همه در چه دانسته است؟

الف- حفظ نظم و انقلاب اسلامی

همکاری یا همیاری با دوست

پ-رسیدگی به جال محرومان

ت- قطع وابستگی کامل از دشمنان

پ صحیح است

۲۳-چه چیزیی بیانگر سیاسی نماز است؟

الف- نماز جمعه

ب- نماز جمعه

پ- راه پیمایی قبل از نماز جمعه

ت- الف و ت صحیح است

ت صحیح است

۲۴- حضرت امام چه کشوری تروریست بالذات دولت معرفی می کند؟

الف- آمریکا

ب- اسرائیل

پ- انگلیس

ت- شوروی سابق

الف صحیح است

۲۵- حضرت امام کدام حدیث را حجت قاطع بر جمع بشر می داند؟

الف- حدیث غدیر

ب- حدیث ثقلین

پ-حدیث کسا

ت-همه موارد ب صحیح است

۲۶- بی تردید رمز بقای انقلاب همان ….است

الف – رمز پیروزی

ب- رمز رهبری

پ- الف و ب صحیح است

ت- هیچ کدام

الف صحیح است

۲۷-….مورد تاًکید اسلام و قرآن مجید است؟

الف- مبارزه با قسط و عدل

ب- علم و صنعت

پ-سرمایه گذاری

ت- هیچ کدام

ب صحیح است

۲۸- حضرت امام چه مذهبی را سراپا بی اساس و خرافاتی دانست؟

الف-یهودیت

ب-زرتشتی

پ-وهابییت

ت-هیچ کدام

پ صصحیح است

۲۹- لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه نشانه چیست؟

الف- آنان تا قیامت مورد لعن و نفرین قرار می گیرند

ب- نشانه مظلومیت بنی امیه است

پ- نشانه فریاد بر سنمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستم شکن است

ت-هیچ کدام

پ- صحیح است

۳۰ اسلام مبتلا به چه فاجعه ای است؟

الف-اینکه بعضی از متدینان و روحانیون دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه می دانند

ب- بعضی از مسلمانان خود باخته شده و از مسلمان بودن خود خجالت می کشند

پ- اینکه بیگانگان در حکومت و سیاست دخالت دارند

ت-همه موارد صحیح اسن

ت صحیح است

۳۱-احکام اسلام بیشتر در چه مواردی است؟

الف- عبادی-سیاسی

ب- عبادی-اقتصادی

پ-عبادی -اجتماعی

ت-عبادی – اقتصادی

الف صحیح است

۳۲-نصیحت امام به جمعی از مسلمانان که از روی اشتباه متمایل به شرق و غرب بودند و از منافقان طرفداری می کردند چیست؟

الف- بر سر اشتباه خود پا فشاری می کنند

ب- با شهامت اسلامی به خطای خود اعتراف و هم صدا و هم مسیر انقلاب شود

ت-همه موارد صحیح است

ت صحیح است

 

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *