موفقیت

عوامل موًثر بر رشد انسان

از سالیان در مورد انسان ها تغییرات و تحولات درونی در مورد انسانها رخ داده است که دیدگاه هاسی متعددی داشته اند با این حال می توان گفت پژوهش های متعددی در مورد رشد انسانها نسبتاً جدید است

 

تعریف رشد انسان

 

منظور از رشد تغییر و تحول منظم و سازکارانه ای است که از لحاظ بستن نقطه تا هنگام مرگ در فرد اتفاق می افتد . رشد انسان را می توان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد :

رشد جسمانی :

به تغییرات ایجاد شده در بدن فرد و در تغییراتی که در چگونگی استفاده فرد از بدن خود رخ میدهد گفته می شوئد
رشد شخصیت :
در برگیرنده درک فرد از خود و تغییراتی است که در هیجان ها و اخلاقیات در او صورت می گیرد .

رشد اجتماعی :

به تغییراتی که در روابط فردد با دیگران صورت می پذیرد .

رشد شناختی :

به تغییرات حاصل در اندیشه و شناخت فرد در طول زندگی گفته می شود .

 

چه عواملی در ویژگی های منحصر به فرد و ویژگی های مشتر ک فرد با دیگران موًًثر اند ؟

 

چه چبزی ثبات خلق و خوی افراد را در طول زندگی تعیین می کند ؟

شرایط تاریخی و فرهنگی چگونه بر سلامت فرد در طول زندگی اثر می گذارد ؟

زمان وقوع رویداد ها مثل از دست دادن واالدین، به تعویق افتادگی زندگی زناشویی، فرزند پروری ،

شغل و … بر رشد انسان تاًثیر هایی می گذارد که خود فرد هم به از دست دادن آن غبطه می خورد .

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *