اجتماعی

قانون خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران بررسی الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

ارز دیجیتال و رمز ارزها قدمت چندانی ندارند تا همین چند سال پیش  اگر کسی از سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال  صحبت می کرد، حرفش خیلی جدی گرفته نمی شد. اما با پیشرفت فناوری های مالی، به ارز دیجیتال بیشتر از قبل توجه می شد.و در کشور هم همین طور بود. در سال های اخیر، قانون خرید و فرووش ارز دیجیتال در کشورمان تغییرات بسیاری داشته و هنوز برای بسیاری از مردم این سوًال مطرح است که بالاخره آآیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه؟ در این مقالهن سعی می کنیم پاسخی برای این سوًال پیدا کنیم. پس اگر به قانون رمز ارز علاقه مندید تا پایان با ما همراه باشید.

ارز دیجیتال ؛پدیده ای نو ظهور

در سال های اول ورود رمز ارزها به ایران، بعضی از مردم ببا استفاده از رایانه های شخصی  ارز دئیجیتال استخراج می کردند. اما با پیشرفت فناوری ارز دیجیتال رایانه های شخصی دیگر جوابگو نبودند. بنابراین بسیاری از فعالان این حوزه با استفاده از دستگاه های مخصوص این کار استخراج رمز ارز دیجیتال استخراج رمز ارز ها را شروع کردند. مشکل دقیقاً از همین جا شروع شد،چون بستر های مناسب قانونی برای این پدیده نو ظهور در کشور وجود ند اشت.

تحولات قانون رمز ارز دیجیتال در ایران

قوانین مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال هنوز هم نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کند. شاید دلییلش سرعت زیاد پیشرفت این فناوری باشد . با وجود این مسئولان هم مانند مردم به این حوزه علاقه نشان داده اند و ببه نظر می رسد در آآینده بیشتر از قبل به قانون گذاری درآینده بیشتر از قبل به قانون گذاری در زمینه ارز دیجیتال توجه شود.

در حال حاضر درباره ی خرید و فروش ارز دیجیتال هنوز هم نتوانسته مشکلات این حوزه را حل کن،. شاید دلیلش سرعت زیاد پیشرفت این فناوری باشد.  با وجود این مسئولان هم مانند مردم به این حوزه علاقه نشان داده اند و به نظر می رسد در آینده بیشتر از قبل به قانون گذاری در زمینه ارز دیجیتال توجه شود.

سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها مصوب  بهمن ماه سال ۱۳۹۷؛

آئین نامه شرایط استفاده از رمز ارز ها مصوب مرداد ماه سال ۱۳۹۸.

البته مصوبات دیگری هم در این رابطه وجود دارند که در ادامه بهشان اشاره خواهیم کرد.

سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها

مععاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در بهمن ماه سالا ۱۳۹۷ سندی درباره رمز ارزها متتشر کرد.سند الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمز ارزها از ۳ بخش تشکیل شده است؛

مقدمه؛

تعاریف؛

الزامات.

۱-هدف سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها چیست؟

برای تفسیر بهتر هر قانونی باید ابتدا هدف تصویب آن را دانست. سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارز ها هم از این قاعده مستثنی نیست . با آگهی از هدف  این سند، بهتر می توانیم به سوًالات درباره ی قانون خرید و فروش ارز دیجیتال پاسخ بدهیم. هدف تصویب این سند در مقدمه اش نوشته شده است:

ممانعت از بروز صدمات؛

حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛

تسهیل کسب و کار در این حوزه.

۲-تعاریف سند

دومین نکته مهم برای آنکه بخواهیم قانون خرید و فروش رمز ارز دیجیتال را در کشور بررسی کنیم، این است که از تعاریف مرتبط با آن آگاه شویم. در سندی که بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است رمز ارزها و انواع آن منتشرذ کرده است.

بانک مرکزی در سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها، ارز دیجیتال را این طور تعریف کرده است.(( یک نوع دارایی مالی که بر بستری دیجیتال،غیر مترکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت می یابد.این دارایی ها می توانند در شرایطی،کارکرد پولی به خود بگیرند)).

انواعرمز ارزها

طبق آنچه در سند الزامات و ضوابط حوزه ارزها آمده ، ارز دیجیتال ۴ نوع است و برای هر یک از آنها  الزاماتی وجود دارد. انواع رمز ارز ها بر اساس این سند عبارت اند از رمز ارزهای :

جهان روا: طبق تعریف بانک مرکزی به رمز ارزهایی گفته می شود که هرکسی در سراسر جهان می تواند آنها را استخراج کند. نمونه ااین رمز ارز که بیشتر ما اسم آن را شنیده ایم بیت کوین است.

بانک مرکزی ملی:به شکل الکترونیکی پولی گفته می شود که بانک مرکزی صادر می کند.

رمز ارز حاصل از عرضه اولیه سکه|توکن ( ico ) :به ارز دیجیتالی گفته می شود که اشخاص حقیقی (مردم عادی) یا حقوقی ( شرکت ها) صادر می کنند.

رمز ارزها

۳-مقررات سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها

تعاریف رمز ارز وانواع آن را در سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها با هم مرور کردیم. حالا نوبت به مقررات و الزامات این سند می رسد.  در این سند برای حوزه های مختلف ارز دیجیتال االزاماتی وجود دارد.این حوزه ها عببارت اند از:

انواع رمز ارزها؛

صرافی ها؛

کیف پول رمز ارزی.

آئین نامه شرایط استفاده ار رمز ارزها

دومین سند مهم درباره قانون رمز ارز در ایران آئین نامه شرایط استفاده از رمز ارزهاست. این آئین نامه را هیئت وزیران در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تصویب کرد و ۶ بند دارد. مهم ترین موضوعاتی که در این آئین ناتمه به آنها اشاره شده استفاده از رمز ارزها و استخراج آنهاست.

آیا ارز دیجیتالی قانونی است؟

سند های مهم درباره قانون رمز ارز در ایران آئین نامه شرایط از رمز ارززهاست. این آئین نامه را هیئت وزیران در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ تصویب کرد و ۶ بند دارد. مهم ترین موضوعاتی که در این آئین نامه به آنها اشاره شده استفاده از رمز ها و استخراج آنهاست.

آیا ارز دیجیتال قانونی است؟

سندهای مهم درباره قانون خرید و فروش ارز دیجیتال را در کشور با هم مرور کردیم. اما این سند ها گفته اند که أیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه ؟ أیا در سایر قوانین و مقررات به این موضوع اشاره ای شده است ؟ برای پاسخ به این سوًالات باید این قانون  و مقررات را بررسی کرد.

۱-سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها

ضوابط و مقررات رمز ارزها در این سند ۴ بخش دارد و در هر بخش از آن ضوابط یکی از انواع ارز دیجیتال و بخش های فعال در این حوزه بیان شده است.

ضوابط مربوط به رمز ارز جهان روا

طبق آنچه در بخش تعاریف این سند آمده، منظور از رمز ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین است. بر اساس این سند صدور و انتشار رمز ارزهای جهان روا در اختیار کسانی است که آن را ایجاد کرده اند.اما استفاده از این رمز ارزهای دیجیتال برای پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

ضوابط مربوط به رمز سایر ارزها

انتشار توکن با پشتوانه ریال، رمز ارز بانک مرکزی (ملی) و رمز ارز های جهان روا ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین است. بر اساس این سند صدور و انتشار رمز ارزهای جهان روا در اختیار کسانی تاست که آن را ایجاد کرده اند. اما استفاده از این رمز ارزهای دیجیتال برای پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

ضوابط مربوط به صرافی ها

بخش بعدی سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها، مربوط به صرافی هاست . صرافی ها یکی از مهمترین مراکز خریدو فروش مز ارزها هستند. بنابر این پاسخ به این سوًال که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است یا نه را می توان در این بخش را پیدا کرد.

الزامات کیف پول رمز ارزی

موضوع بعدی که در سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها می خوانیم، الزامات مربوط به کیف پول رمز ارزی است.کیف پول رمز ارزی طبق آنچه در سند بانک مرکزی آمده یعنی نرم افزار ، سخت افزار یا اپلیکیشنی که رمز در آن ذخیره و نگه داری می شود. این کیف پول بر مبنای اصول رمز نگاری کار می کند. کیف پول رمز ارزی ممکن است آنلاین یا آفلاین

منبع: کسب و کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *