سیاسی

قطعنامه علیه ایران در شورای حکام تصویب شد| ۲۶ راًی موافق ۲ راًی مخالف

شورای حکام آإانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه قطعنامه ای را که خواستار همکاری ایران با نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل است به تصویب رساند.قطغنامه یاد شده (( ضروری و فوری می داند))که ایران بدون تاًخیر (توضیحات فنی موجهی]) را درباره ادعاهای مطرح شده و همچنین امکان دسترسی به ((سایت ها و تجهیزات)) برای جمع آوری نمونه ها فراهم کند.۲۶ کشور  راًی مخالف و ۵ کشور راًی ممتنع دادند.

شورای حکام آژانس بین المللی انژژی اتمی امروز پنجشنبه قطعنامه ای را که خواستار همکاری ایران بال نهاد دیده بان هسته ای سامان ملل است به تصویب رسید.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه قطعنامه ای علیه ایران به تصویب رساند. این شورا خواستار همکاری ایران نهاد دیدهخ بان هسته ای سازمان ملل شد.

این قطعتامه بات مخالفت روسیه و چین همراه شد.

قطعنامه ییاد شده ((ضروری و فوری می داند)) که ایران بدون تاًخیر ((توضیحات فنی موجهی )) را درباره ادعاهای مطرح شده و همچنین امکان ((دسترسی به سایت ها و تجهیزاتن )) برای (( جمع آوری نمونه ها)) فراهم کند.

۲۶ کشور به این قطعنامه راًی موافق ،۲کشور راًی مخالف و ۵ کشور راًی ممتنع دادند این سومین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران پس از اجرایی شدن برجام و بسته شدن پرونده مسائل ادعای پادمانی است که در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر می شود.

۳۰ خرداد سال ۱۳۹۹ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ هم قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شده بود.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *