پزشکی

مزاج شناسی

از روی ده میوه می شود مزاج یک فرد را تشخیص داد.

ملمس:

اگر در لمس پوست پوست سرد باشد

پوست سرد باشد سرد مزاج است.

گرم باشد گرم مزاج است.

نرم باشد رطوبت مزاج است.

سفت باشدخشکی مزاج است.

شخص لمس کننده باید خود مزاج معتدل داشته باشد یعنی غلبه گرمی یاسردی نداشته باشد.

گوشت و چربی

گوشت زیاد بدن: گرمی و تری

چربی زیاد :سردی و تری

رنگ پوست

زردی پوست: صفرا

رنگ بادمجانیی:سودا

رنگ گچی: بلغم

قرمزی پوست:دم

سرعت رشد مو زیاد : مزاج گرم است.

کم باشد:سرد

خیلی سریع و بیش از حد:گرم و خشک.

پرمویی:دلاللت بر گرمی مزاج دارد.

کم مویی: سردی مزاج دارد.

موی مجعد:گرمی و خشکی.

موی صاف و لخت:سردی و تری.

کلفتی مو: گرمی و خشکی.

رنگ مو

سیاه:گرم و خشک

سفیدی مو:سردی و تری

مو حنایی و مایل به قرمز:مزاج معتدل

شکل اعضا

اندام بزرگ ،عروق برجسته،نبض پر و قوی:گرمی مزاج

برعکس موارد گفته شده:سردی مزاج

چهره لاغر،مفصل مشخص:خشکی مزاج

سرعت فعل و انفعالات: اگر از گرما و سرما زود تااًثیر میپذیرد دلیل بر غلبه سردی مزاج است.

خواب و بیداری:

خواب زیاد:سردی و تری

خواب کم:گرمی و خشکی

افعال طبیعی بدن:

سرعت زیاد رشد و تغییرات اندام:گرمی مزاج

سرعت کم:سردی مزاج

کارها و رفتار های نفسانی:

حسن ظن،جوانمردی،استعدااد فهم بالا،پرحرکت و جنب و جوش و پرنشاط زیرک ،سنگ دل،بیقرار در مقابل صبور،حافظه کم ،نا پایداری سریع در اتفاقات.

اینها دلالت بر گرمی مزاج دارد.بر عکسشان دلالت بر سردی مزاج دارد.

ثبات در حافظه و تصمیم گیری : خشکی مغز.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *