حقوق دانستنی

مضاجعه چیست؟

مضاجعه عبارت است : از همبستری دختران و پسران یا زنان و مردان  با هم در یک مکان را مضاجعه گویند .

درچه صورت افرادی که مرتکب  مضاجعه می شوند مجازات می شوند ؟

در صورتی که افراد از کار آن ها آگاه باشند یا مدرک داشته باشند مجازات می شوند .  درصورتی که در اجتماع این کار صورت بگیرد این کار موجب می ششود که دیگران هم در اجتماع این کار راا بکنند به هر حال مجازات می شوند و به ۸۰ تازیانه شلااق محکوم می شوند .

حد مضاجعه چیست ؟

اگر افراد مجرد باشند ۸۰ ضربه شلاق متحمل می شوند ولی اگر هر یک از آن ها همسر داشته باشند حکم آن ها اعدام است .

اگر فردی نا آگاه باشد و منجر به این کار شود قضیه چه می شودد ؟

اگر فردی آگاهی کامل را نداشته باشد و منجر به این جرم شود حکمش چیست ؟

اگر فردی آگاهی کامل در رابطه با این جرم را نداشته باشد به شلاق محکوم می شود .

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *