پزشکی

نشانه های روًیا در مزاج ها و سوء مزاج های مختلف

محتویات و جزئیات روًَیای فرد می تواند گویای وضعیت خاص جسمی و روانی وی شود.
در سوء مزاج ها و غلبع اخلاط هر فرد متناسب با خلطی که در بدنش افزایش می یابد خواب هایی با رنگ و محتوای متناسب با آن خلط می بندد.

۱-نشانه خواب و روًیا در مزاج گرم و تر:

خواب افراد دم مزاج یا کسانی که غلبه دم در خون دارند،دارای نشانه هایی مانند خونریزی،  خونگیری و خواب های قرمز رنگ ؛ دیدن چیزهای سرخ و جاری شدن خون بسیار از بدن و گرمی خونن؛ دیدن وسایل لهو و لعب و غذاهای لذیذ و داغ و پستان و نور است.

۲-نشانه های خواب و روًیا در مزاج گرم و خشک:

افراد صفرایی با مزاج گرم و خشک با افرادی که غلبه صفرا پیدا کرده اند ،خواب های زرد رنگ ، خواب هایی همراه با آتش و حرارت (خوب می بینند که یا جایی آتش گرفته و یا احیاناً خود را نیز می بیند که می سوزد).سوختن اشیاء ،حمله شیر یا حیوانات درنده، خواب آفتاب و رعد و برق و صاعقه می بینند.

دیدن خواب و روًیا های زرد رنگ آتش و شعله ،پوشیدن زرد، فرش و خانه و هر چیز زرد و براق ، زرد رنگ دیدن اشیائی که زرد نیست طعم تلخ و خوردن چیزهای تلخ در خواب نشانه وجود صفرا در بدن است.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *