اجتماعی

هفت سین

بیاییم زنده کنیم سنت های پرازبرکت و معنای ایرانمان را.

هفت سین باید دارای ویژگی هایی باشد:

۱-نام آنها پارسی باشد.

۲-یا بند واژه(حرف)سین آغاز شود.

۳-دارای ریشه گیاهی باشند.

۴-خوردنی باشد.

از واژه های ترکیبی استفاده نشده باشد

۱-سیب،سیر،سماغ؛سرکه،سنجد،سبزه،سمنو.

براین پایه:

سنبل نه خوراکی است نه پارسی،تازی است .سکه نه خوراکی است نه پارسی ،تازی است.

سماور نه خوراکی است نه پارسی ،روسی است.

جالبست که در بیست میلیون واژه های پارسی :

نمی توان هشتمی را برای هفت سینهای نوروزی پیدا کرد که دارای این ویژگی باشند.

هر یک از سینهای هفت سین نماد یکی از سپنتاهای کیش =زرتشت است….

سپنتا :فرشته یا پاک.

سیرنماد:اهورامزدا.

مزاج گرم و خشک.

سبزه :فرشته ای اردیبهشتی است که نماد آب های پاک مزاج معتدل به سمت تری.

سیب:فرشته ای سپندارمذ-فرشته زن:نماد بارداری و پرستاری

مزاج سرد و خشک .

فراموش نکنیم ،،سماغ واژه پارسی است و نباید با بندواژه (ق) نوشته شود.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *