چای خورها بخونند ؟

چای خورها بخونند ؟

چای خورها بخونند؟

1-همراه چای قند و شیرینی و … نخورید سعی کنید به طعم تلخ چایی عادت کنید.

2-باشکم خالی چای نخورید بعد غذا هم از خوردن چایی امتناع کنید.

3-چایی هم مثل قهوه ممکن است بی خوابی بیاره و بی خوابی هم از دلایل اصلی چاقیه.

4-خوردن زیاد چایی باعث استرس می شود و شما رو دچارر پر خوری عصبی میکنه.

5-چای خوردن باعث میشود تا فرد یا افراد به کم خونی مبتلا شوند