دانستنی

کشورهایی که بهترین سیستم آموزشی جهان را دارند

۵ کشور در فهرست وجود دارند که در دنیا از نظر سیستم آموزشی برای هر کشور بر اساس سه معیار محاسبه شده است : تعداد اختراعات ثبت شده به ازای هر ۱،۰۰۰ نفر جمعیت ، میانگین ثروت بررگسالان ، و رسانه تولید ناخالص داخلی داده های مربوط به تعداد درخواست های ثبت اختراع توسط شهروندان هر کشور از سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی مالکست فکری اخذ شد.

 

فهرست ۵ کشور برتر دنیا از نظر سیستم آموزشی:

۵. سنگاپور

ثبت اختراع در هر ۱،۰۰۰ نفر ، ۰،۳۰۳

سرانه تولید ناخالص داخلی ( به ازای ۱،۰۰۰ نفر ) ۸۷،۸۸ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان ( به ازای ۱،۰۰۰نفر ) ۳۸۳،۰ دلار

ساکنان سنگاپور ۱۷۰۸ درخواست ثبت اختراع در سال ۲۰۲۲ را ثبت کردند

 

۴. ژاپن

ثبت اختراع در هر ۱،۰۰۰ نفر ۱،۷۴۹

سرانه تولید ناخالص داخلی (به ازای  ۱،۰۰۰)  نفر ۳۳.۹۵ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان ( به ازای ۱،۰۰۰ ) ۲۱۶.۱ دلار

ژُاپن سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۳۹۴۹.۷۱ دلار را در سال ۲۰۲۳ گزارش کرده است . ژاپن با متوسط ثروت هر بزرگسال ۲۱۶،۰۷۸ در سال ۲۰۲۲ در رتبه چهارم فهرست کشور های دارای بهترین سیستم آموزشی در جهان قرار دارد .

۳. لوکزامبورگ

ثبت اختراع در هر ۱.۰۰۰ نفر ،  ۰،۱۶۲

سرانه تولید ناخالص داخلی ( به ازای ۱،۰۰۰) ۱۳۵.۶ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان ( به ازای ۱،۰۰۰ نفر ) ۵۸۶ دلار

ساکنان لوکزامبرگ ۱۰۶ ثبت درخواست اختراع در سال ۲۰۲۲ ثبت کردند.

 

۲. کره جنوبی

ثبت اختراع در هر ۱،۰۰۰ نفر ۳،۵۵۹ 

سرانه تولید ناخالص داخلی ( به ازای ۱،۰۰۰ نفر ) ۳۳.۱۵

متوسط ثروت بزرگسالان ( به ازای ۱۰۰۰ نفر ) ۲۳۰.۸ دلار 

کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ دارای  متوسط ثروت ۲۳۰،۷۶۰ دلاری برای هر فرد بزرگسال بود که به رتبه بندی آن به عنوان یکی از کشور های دارای بهترین سیستم آموزی در جهان کمک کرد.

ایالت متحده آمریکا

ثبت اختراع در هر ۱،۰۰۰ نفر  ۰،۷۵۷

سرانه تولید ناخالص داخلی ( به ازای ۱،۰۰۰ نفر ) ۸۰.۴۱ دلار

متوسط ثروت بزرگسالان ( به ازای ۱،۰۰۰ نفر ) ۵۵۱،۴

ایالت متحده در فهرست کشور های دارای بهترین سیستم آموزشی در جهان رتبه اول را دارد . ایالت متحده تولید ناخالص داخلی سرانه خود را ۸۰،۴۱۲.۴۱ دلار در سال ۲۰۲۳ گزارش کرد .

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *