دسته‌بندی نشده

یک نکته جالب ریاضی

از زمان کودکی و در همون سالهای اولیه مدرسه ها به ما یاد دادند که عدد زوج عددی هست که فقط و فقط بر عدد۲ یا مضارب ۲ قابل تقسیم باشدو اگر عددی تقسیم بر ۲ یا مضارب ۲مثل ۴ یا ۶ و… بشه و اعشار نیاره اون عدد زوج هست و اعداد زوج قابل تقسیم بر اعداد فرد نیستند و در صورت تقسیم شدن اون عدد حاصله حتماً به اعشار ختم می شود.

مثلاً|۶۶|۴=۳+۱۴

ولی یه عدد هست که باغث تعجب همگان شده ! عدد ۲۵۲۰ که بر تمام اعداد از ۱ تا ۱۰ قابل تقسیم هست بدون اینکه هیچ اعشاری بیاره.

عدد ۲۵۲۰ از ابتدا به ساکن فکر می کنند که یک عدد طبیعی است و ساده است ، در صورتی که اینطور نیست .این عدد حتی نخبگان ریاضی را به تعجب وا داشته .نکته عجیب و غریب این عدد این است که این عدد به تمام اعداد ۱تا۱۰ چه زوج و چه فرد قابل تقسیم است.

و وقتی که می گوید قابل تقسیم است یعنی بدون اعشار.

۱+۲۵۲۰=۲۵۲۰

۲+۲۵۲۰=۱۲۶۰

۳+۲۵۲۰= ۸۴۰

۴+۲۵۲۰=۶۳۰

۵+۲۵۲۰=۵۰۴

۶+۲۵۲۰=۴۲۰

۷+۲۵۲۰=۳۶۰

۸+۲۵۲۰=۳۱۵

۹+۲۵۲۰=۲۸۰

۱۰+۲۵۲۰=۲۵۲

و پس از آن که نخبگان ریاضی در فهم آن درماندند به این نتیجه رسیدند کهه این عدد حاصل ضرب (۷×۳۰×۱۲) است که با نگاه اول فکر می کنید که اعدادی تصادفی باشند ولی نکته قابل تاًمل اینجا بود که این اعداد حاصل ضرب روز های هفته ۷ ×روزهای ماه ۳۰×ماه های سال ۱۲ است.

معلومه که شب و روز و ماه و سال همانند سایر پدیده های طبیعی بر مبنای محاسبه دقیق بوجود آمده اند.

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *