۸ مرد خطرناک برای ازدواج

۸ مرد خطرناک برای ازدواج

۱- مردی که با شما صادق نیست!

۲-مردی که خسیس است!

۳- مردی که با شغل خود ازدواج کرده است!

۴- مردی که هنوز به پدر و مادر خود وابسته است!

۵-مردی که حال کردن ندارد!

۶- مردی که غیر اجتماعی و گوشه گیر است!

۷-مردی که بیش از حد رفیق باز است !

۸-مردی که نسبت به شما تعهد اخلاقی و عاطفی ندارد!

 

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *