دسته‌بندی نشده روانشناسی

۸ نیازی که زن ها به زبان نمی آورند؟

۱-همراهی :

یک زن دوست دارد در هرشرایطی همراهی و همدلی شوهرشرا داشتهباشد.

۲- انگیزه:

یک زن دوست دارد وقتی به یک کار علاقه منند است همسرش از اون پشتیبانی و حمایتت کند و به او انگیزه بدهد.

۳-احترام:

مهمترین نیازی که انسان دوست دارد همسرش تحت هر شرایطی نسبت به او دااشته باشد.همین احترام اسست.

۴-تعریف در جمع:

یک زن دوست دارد که همسرش در جمع خانواده و دوستان از او به نیکی و خوبی تعریف کند.

۵-قدر دانی:

یک زن دوست دارد نسبت به وظایفی که در خانه و همسرداری دارد همسرش از او قدردانی کند.

۶-رفیق بودن:

زن ها دوست دارند علاوه براینکه شما همسرش هستید بهترین و صمیمی ترین رفیقش هم باشد.

۷-اعتماد به نفس:

زن ها دوست دارند تا دیگران مخصوصاً همسرش به او اعتماد کند.

۸- حمایت :

زن ها دوست دارند تا همسرانشان از آن ها حمایت کنند .

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *