دسته‌بندی نشده

آنچه انسان ها هنگام مرگ میبینند

زمانی که انسان می میرد روح او کامل از بدن جدا می شود که در این لحظه اتفاقاتی برای او می افتد و در هنگام مرگ با دیدن بعضی چیزها به پایان عمر خود پی می برد.

اتفاقاتی که هنگام مرگ برای انسان رخ می دهد؟

بسیاری ازما درباره لحظه مرگ و جان دادن صحبت هایی را شنیده ایم و فرارسیدن آن لحظه و اتفاقاتی که قرار است برایمان پیش آیدخوف و وحشت داریم در لحظه مرگ برخی از واقعیت ها کهه در زمان حیات بر انسان پوشیده است بر او آشکار می شود ،زیرا در آن زمان که آدمی از مرز دنیا می گذرد فرشته مرگ را می بیند و در آستانه جهان غیب قرار می گیرد .

هنگام مرگ

آدمی در لحظه جان دادن چه می بیند؟

در لحظه مرگ رابطه انسان با اطرافیانش و اطرافیانش با وی قطع می شود ،نه محتضر می تواند مشاهدات خود را برای آنان بگوید و آنچه بر وی می گذرد توضیح دهد و نه اطرافیان قادرند به اطلاعات و مشاهدات محتضر پی ببرند و از چگونگی حالش آگاهی یابند و برخی از واقعیت ها در زمان حیات بر انسان پوشیده است و لحظه مرگ بر او آشکارمی شود.

مشهودات اهل ایمان و کفر در رلحظه مرگ به اعمال آنها بستگی دارد ،اهل ایمان و عمل صالح از کرامات حق تعالی بهرهمند می شوند و مناظر مطبوع و دلپذیر را می بینند ولی اهل کفر و نفاق به اندازه حظ و بهره خود و آنچه در دار دنیا کسب نموده اند آثار غضب و قهر الهی را مشاهده می کنند.

فرشته ملک الموت

انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیز ها مثل شیطان و فرشتگان برایشان متمثل می شود ،محتضر در لحظه ای که ملک الموت و جهان نا آشنای پس از مرگ می بیند در می یابد که زندگی دنیایش پایان یافته و در این موقع بسیار نگران و مضطرب می شود و فشار روحی زیادی بر او وارد می شود.

انسان نیکوکار فرشتگان قبض روح را به شکل خوب همراه با بشارت سلام و تحیت مشاهده می کند اما اگر کافر،ظالم و ستمکار باشد فرشتگان را بیم دهنده و با چهره های ترسناک می بیند.

فرشته ملک الموت

فرشتگان ثبت اعمال

هر انسانی پس از مرگ فرشتگان ثبت اعنال را می بیند بلافاصله از وضع خود آگاه می شود و می فهمد آیا بهشتی و اهل سعادت است یا جهنمی و اهل عذاب می باشد .یکی دیگر از مشهودات محتضر در اولین مراحل انتقال فرشتگان ماًمور بر رزق و روزی است.

امامان و پیامبران

هیچ کس نیست که مرگش فرارسد مگر آنکه پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله)و ائمه معصومین(علیه السلام)همگی (با بدنی

مثالی) نزد او مجسم و حاضر می شوند .به طوریکه آنان را می بیند اگر محتضر از  موًمنان باشد وقت مشاهده به آنان علاقه پیدا می کند و عشق می ورزد و اگر از موًمنان نباشد هنگام مشاهده ایشان آنان را دشمن می دارد و به دیدار آنان علاقه ای ندارد.

امامان و پیامبران

بهشت و درجات والای آن

انسان موًمن پس از مرگ بهشت و درجات والای آن را می بیند در حالی که به واسطه جداشدن از زن و زندگی حسرت و انددوه فراوانی دارد ملک الموت به او بهشت را نشان می دهد و می گوید اینجا منزل تواست و نعمت پایدار اموال خانواده و خویشاوندانت در اینجایند .

هر کدام از خویشاوندان و خانواده ات صالح باشند در اینجا با تو خواهند بود .آیا راضی هستی به جای مال و ملک دنیا این نعمت ها را دریابی؟به خدا قسم مشتاقم و حاضرم.

شیطان

در برخی روایات آمده است که هنگام مرگ شیطان با فرزندان و یاران خود بر بالین انسان حاضر می شوند تاا وی را وسوسه کنند و در دینش به شک اندازند و او را به کفر بکشاند اما اگر مختصر از موًمنان حقیقی باشد شیطان نمی تواند بر او غالب شود و دین و ایمانش را بگیرد.

دیدن شیطان هنگام مرگ

مال، اولاد و اموال

مال و اولاد و اعمال فرد دیگر اموری است که برای محتضر به صورت مثاله خود مجسم می گردد.

در فرمایش امام علی آمده است که هنگامی که انسان متوجه مال خود می شود و می گوید:

ای مال به خدا سوگند من بر جمع تو حریص و برانفاق تو بخیل بودم(شب و روز را برای تحصیل و به دست آوردن تو صرف کردم و چیزی از تو از خود جدا نکردم)پس چه سود و چه بهره ای ار تو برای من است؟مال در جوابب می گوید کمی خود را ازمن بگیر (یعنی استفاده تو از من در این حال فقط کفنی بیش نیست).

سپس متوجه  فرزندان خود می شود و می گوید:به خداسوگند!من برای شما پدری مهربان و حامی و نگهدارنده شما بودم

پس (در این حال) چه نفع و فایده ای از شما برای من هست؟ می گویند ما تو را به قبر و گودالی که آرامگاه تو است، می رسانیم و در آن پنهان می سازیم.

متوجه اعمال خود می شود و می گوید: به خدا سوگند! من نسبت به (انجام) تو میل و رغبت نداشتم و تو بر من گران و سنگین بودی، پس چه نفع و فایده ای از تو برای من هست؟ می گوید:من قرین و همنشین تو هستم در قبر و روز رستاخیزت، تا زمانی که من و تو بر پروردگارت عرضه شویم.

هنگام مرگ انسان

فراز و نشیب های عمر

عالم برزخ و عالم دنیا با یکدیگر متفاوتند و هر حرکتی نیازمند زمان است اما در عالم برزخ چنین نیست.عالم برزخ مانند عالم روًیا و خواب است زمانی که خواب می بینیم روًیا ها وصحنه هایی را می بینیم که شاید گاهی روزها وقت لازم است تا دیده شود اما وقتی از خواب بیدار بلند می شویم یک ساعت بیشتر در خواب نبوده ایم.

پس انسان در یک ثانیه می تواند ملک الموت را ببیند و همچنین می تواند تمام فراز و نشیب های ۷۰سال عمرش را آن لحظهببیند ،محتضر از فرازهای روحانی و نورانیش ششدیداًغرق لذت توصیف نشدنیی می شود و از فرازهای ظلمانی و تاریکش شدیداً ناراحت می شود اما این لذت و ناراحتی ممکن است یک ثانیه کمتر یا کمتر از یک ثانیه باشد.

عالم برزخ

شرایط کسی که سکته می کند

بین کسانی که یک لحظه سکته می کنند و می میرند و کسانی که مدتی در حالت احتضار و جان کندن هستند فرقی نمی کند از نظر شرعی انسان زمانی می میررد که روح از بدنش کاملاً جدا شده باشد یعنی متخصص بگوید مرده.

بنابراین اگر کسی که سکته کرده اگر  احتمال می دهید که نمرده او را نگه دارید دفن نکنید تا یقیین کنید که مرده است .مگر زمانی اتفاق می افتد که روح انسان توسط فرشتگان الهی قبض شده و دیگر هم برگشت ندارد.

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *