صفحه اینترنتی روز ناتمه اسرائیلی جروزالم پست مدعی است هک شده است.
به گزارش اینستا ،تصویر هک شده سایت این روزنامه موشکی از رنگین عقیق یک انگشتر به سمت تاًسیسات اتمی رژیم صهیونیستی فرود آمده است (ما به شما نزدیک هستیم ،جاییکه فکرش را هم نمیی کنید).

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *