علمی

زمین چگونه به وجود آمده؟

زمـین درون آغاز شکل گیری

 

در اوایل پیدایش منظومه شمسی ذرات ریز غبار موجود درون قرص خورشید که عمدتاً از گاز و غبار تشکیل شده بود ، بعد از برخورد به هم چسبیده و اجسام بزرگ و بزرگ ترین راذ بوجود آورده اند . بدین ترتیب چهار سیاره درونی از این ترتیب شکل گرفلتند.

 

 

۵ میلیارد پیش ، زمنین دارای سطحی داغ ، قرمز و نیمه مذاب بود . بعد از گذشت میلیون ها سال ، سطح زمین شروع به سرد شدن نمود و پوسته ی جامدی آن ، به دور زمین بوجود آمد . گازهای داغ و مواد مذاب از لایه های زیرین و از طربق دهانه های آتشفشانی بیرون زده و جو ضخیم زمین را بوجود آمد . گازهای داغ و مواد مذاب از لایعه های زیرین و از طریق دهانه های آتشفشانی بیرون زده و جو ضخیم زمین را بوجود آوردند. درون همین مدت شهاب سنگ های زیادی به سشطح زمین خوردند و هزاران گودال شهاب سنگی را درون سطح زمین بوجود آورد. و مقدار زیادی غیر به جو زمین اضافه کرد.

 

 

پس از یک میلیارد سال ، زمین به اندازه کافی سرد شده بود ، که تا بخار آب موجود درون جو زمین متراکم شده و قطرات آب را بوجود آورد . این قطرات آب میلیون ها سال به شکل باران شدید به سطح زمین افتاده ، باعث پاک شدن جو زمین و بوجود آمدن اقیانوس ها شدند . کره زمین به تدریج به شکل کنونی درآمده است.

 

 

 

 

نحوه پیدایش و تکامل زمـین

 

 

زمین درون بدو پیدایش به صورت کره ای از مواد بسیار داغ و نیمه مذاب بوده که به تدریج عناصر سنگین تر ته نشین شده و هسته فلزی را بوجود آورده اند . و در عین حال عناصر سبک تر به سطح فوقانی آمده و جبه و پوسته را تشکیل دادند . بعد از گذشت میلیارد ها سال زمین سرد شد ، سطح زمین جامد گشت ، جو زمین شکل گرفت و اقیانوش ها به وجود آمدند. تکامل زمین هنوز ادامه دارد . پوسته زمین توسط فورانهای درون کف اقیانوس ها نو سازی شده و دائماً بر اثر زمین لرزه ها و حرکتهای قاره ای درون حال تغییر و تحول است . تناسب گازهای مختلف درون جو زمین نیز بر اثر دخالتهای انسسان به آرامی درون حال تغییر است .

 

 

چهره متغیر زمـین

 

 

۲۵۰ میلیون ساتل پیش ، سه تکه  بزرگ خشکی ،به هم نزدیک شدند و یک خشکی بزرگ  به نام پانجیا را بوجود آوردند . بعد از مدتی دریای تنیس این خشکی عظیم را به دو قسمت لوراسیا و گنواتلند تقسیم کرد. ۱۲۰ میلیون سال پیش اوراسیا از هم شکافت و آمریکای شمالی از اروپا جدا شد . گندواتنلند نیز شکافته شد و در نتیجه هندوستان به سسمت جنوب آسیا حرکت کرد . قاره ها همچنان به حرکت خود ادامه دادند و به این شکل کنونی که میبینیم در آمدند . ظرف چند  میلیون سال آینده قاره آمریکا به حرکت خود درون سمت غرب ادامه داده و قاره آفریقا به اروپا و آسیا ملحق خواهد شد.

 

 

 

حیـات درون زمـین

 

 

 

اولین موجودات زنده حدود ۳.۸ میلیارد سال پیش و اولین دایناسورها درون زمین ظاهر شدند . حدود ۶۵ میلیون سال پیش نسسل دایناسور ها منقرض شد . یکی از عوامل انقراض دایناسورها برخورد یک شهاب سنگ به زمین و پر شدن جو زمین از غبار بود . درون چنین شرایطی نور و گرما به زمین نر سیده است و یک دوره کوتاه یخبندان باعث مرگ دایناسورها بر اثر سرما و گرسنگی شده است . اگر همه تاریخچه زمین را درون ۲۴ ساعت خلاصه کنیم ، نخستین انسان ها درون ۲ ثانیه مانده به نیمه شب ظهور خواهند کرد .

 

 

دانشمندان ناسا بر این باور هستند که طوفان خورشیدی که در حدود ۴ میلیارد سال قبل رخ داده منجر به آن شده که زمین تا این حد گرم شده و حیات در آن بوجود آید . این به معنی آن است که ما همه حیات فعلی خود را مدیون خورشید به تنهایی هستیم .

 

.تلسکوپ قدرتمند ناسا به نام کپلر اکنون مشعغول کاوش کهکشان های مختلف است و در ماًموریت های خود ستارگانی مشابه خورشید پیدا می کند که به شدت هر چه تمام تر superflare  ها که انفجار های بزرگ انرژی ناشی از ستارگان است را تقریباً ده بار در روز در عمق فضا رها می کنند . این در حالی است که خورشید ما اکنون در مرحله ای از زندگی خود است که دیگر توان ستارگان جوان را ندارد و تنها هر ۱۰۰ ستال یکبار superflare  از خود منتشر می کند .

 

 

 

 

کدام فرضیه در مورد پیدایش زمین به واقعیت نزدیکتر است؟

 

 

در فرضیه دوم ، ذرات گرد و خاکی که تحت تابش خورشید به اجسام آسمانی و خرده سیاره هات تبدیل به منبع ترکیبات ضروری شده اند . در نظریه  سوم زمین به آرامی و از شهاب سنگ های غنی از آب ، اکسیژن و نیتروژن ترکیبات ضروری شده اند .

 

دانشمندان برای اینکه کدام ییک از این ایده ها  نزدیک به حقیقت است ، ایزوتوپهای نئون را که در طی تشکیل سیاره در گوشته زمین به دام افتاده اند را تحلیل نمودند . پروفسور سوجیت موکهاپادهای در این باره می گوید : نئون یک گاز بی اثر است که بر خلاف بخار آب ، دی اکسید کربن یا نیتروژن ، تحت تاًثیر فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی نیست. به همین دلیل نئون همیشه اطلاعاتی به منشاً خود را نگه می دارد . سه ایزوتوپ ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ نئون وجود دارد . همه آنها پایدار و غیر رادیو اکتیو هستند ،، اما نئون ۲۱ در طی تجزیه رادیو اکتیو اورانیوم تشکیل شده است . بنابراین تعداد نئون ۲۰ و نئون ۲۲ از لحظه تولد سیاره ثابت باقی مانده است ، که از این مسئله محققان نتیجه گیری کرده اند که برای هر یک از سه نظریه شکل گیری زمین باید نسبت به ایزوتوپ ۲۰،۲۲ مشخص و بدون تغییر باشند .

 

 

برای تعیین این ضریب محقان نمونه هایی از گذاره های بالشی را مطالعه کردند . این سنگ ها دارای ساختاری شبیه به شکل بالش بوده و بر اثر خروج گدازه در زیر آب تشکییل می شود . محققان سنگ ها را در یک محفظه مهر و موم کرده اند و ترکیب گازها را با یک طیف سنج حساس جرم تجزیه و تحلیل کرده اند . بر اساس نسبت های به دست آمده احتمال فرضیه اول تشکیل زمین یعنی رشد نسبتاً سریع آن ، بیشتر از فرضیه دو.م و سوم است . به گزارش اسپونتیک به نقل از Phys.org، محققان دانشگاه کالیفرنیا ، دیویس ( ایالت متحده آمریکا) به درک فزاینده های که منجر به تشکیل زمین شده است ، نزدیک شدند .

 

سه فرضیه اصلی منشاً در سیاره ما وجود دارد . بر اساس یکی از این فرضیه هتا زمین نسبتاً سریع ( از دو تا پنج میلیون سال ) رشد کرد و آب و گاز هایی ضروری برای زندگی را از ابرهای اطراف خورشید جذب کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *