مردخطرناک برای ازدواج !

مردخطرناک برای ازدواج !

مردهای خطرناک برای ازدواج:

۱-مردی که رفیق باز است.

۲-مردی که خسیس است.

۳-مردی که با تو رو راست نیست.

۴-مردی که وابسته به پدر و مادر است.

۵-مردی که حس و حال رابطه با تو را ندارد.

۶-مردی که غیر اجتماعی است.

۷-مردی که تعهد عاطفی و اخلاقی ندارد.

۸-مردی که با شغل خود ازدواج کرده است.

۹-ازدواج با فرد معتاد.

۱۰-مردان تنبل و بیکار.

 

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *