ورزش

نسبت قد و وزن ایده آل بانوان

نسبت قد و وزن ایده آل برای خانم ها:

قد:۱۵۰ سانتیمتر،وزن:بین ۵۱ تا ۵۳.۵ کیلو گرم.

قد:۱۵۲.۵ سانتیمتر،وزن::بین ۵۱ تا ۵۴.۵ کیلوگرم.

قد:۱۵۵ سانتیمتر،وزن:بین ۵۲ تا ۵۵ کیلوگرم.

قد :۱۵۷.۵ سانتیمتر،وزن:بین ۵۳ تا ۵۷ کیلوگرم.

قد:۱۶۰ سانتیمتر، وزن:بین ۵۵ تا ۵۸ کیلو گرم.

قد :۱۶۲.۵ سانتیمتر، وزن:بین ۵۷ تا ۶۰ کیلوگرم.

قد:۱۶۵ سانتیمتر، وزن: بین ۵۸ تا ۶۲ کیلوگرم.

قد:۱۶۷.۵ سانتیمتر، وزن : ۶۰ تا ۶۴ کیلو گرم.

  قد:۱۷۰ سانتیمتر، وزن :بین ۶۲ تا ۶۶ کیلو گرم.

قد:۱۷۲.۵ سانتیمتر ،وزن : بین ۶۳ تا ۶۶ کیلو گرم.

قد:۱۷۵ سانتیمتر ، وزن:بین ۶۵ تا ۶۸ کیلو گرم.

قد:۱۷۷.۵ سانتیمتر، وزن :بین ۶۷ تا ۷۰ کیلو گرم.

قد :۱۸۰ سانتیمتر،وزن،بین ۶۹ تا ۷۰ کیلو گرم.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *