ژلوفن نخورید!

ژلوفن به مرور زمان کلیه و کبد را از کار میاندازد زیرا ژلوفن در کبد متابولیزه میشود تا قابلیت جذب داشته باشد بنابراین مصرف آن به کبد فشار می آورد 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *