حقوق

کودک آزاری چیست؛ انواع و مجازات آن در قانون

کودک آزاری چیست

دوران کودکی مهم ترین دوره ی زندگی است.دوره ای که در آن بخش عمده ای رشد و تکامل جسمی و روانی شکل می گیرد و هرگونه غفلت در این دوره پیامد ها ی جبران تاپذیری برای فرد به همراه خواهد داشت . ددر سال های اخیر جنبه های روحی و روانی کودکان نیز در کنار جسمی آنان مورد توجه قرار گرفته است . به طوری که جرم انگاری آسیب به کودکان با عنوان کودک آزاری شناخته می شود و در قانون مدنی برای آن مجازات تعیین شده است . در این مقاله برایتان توضیح می دهیم کودک آزاری چیست و چه مجازاتی دارد.

کودک آزاری چیست؟

مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم،روان،سعادت،رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.در اصطلاح متخصصین ،هر گونه آسیب جسمی ،روانی، سوءاستفاده جنسی با بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر کودک آزاری تلقی می شود .به طور کلی هر رفتاری که سلامت روانی،جسمی و رشد کودک را  چه به صورت بالقوه چه بالفعل به خطر بیاندازد کودک آزاری نامیده می شود.

 

کودک آزاری چه جرمی است؟

غالباً کودک آزاری در قالب آزار جنسی به ذهن متبادر می شود، در حالی که کودک آزاری انواع مختلفی دارد و امور گسترده ای وجود دارند که می توانند به سلامت جسمی و روانی کودک آسیب وارد کنند کودک آزاری به چهار قسم تقسیم می شود:

۱. کودک آزاری جسمی

کودک آزاری جسمی می تواند طیف گسترده ای از اعمال را، از تنبیه ساده گرفته تا آسیب های حسمی شدید منجر به مرگ، در بر گیرد.

۲. کودک آزاری روانی (عاطفی)

کودک آزاری روانی، علائم مشهودی روی بدن باقی نمی گذارد اما ممکن است

که تاًثیراتی حتی آسیب زائر از کودک آزاری جسمی بر سلامت کودک باقی بگذارد،مواردی از قبیل سرزنش ،تحقیر، طرد کردن،ایجاد ترس و نگهداری دور از خانواده همگی جزء کودک آزاری عاطفی به حساب می آید

۳. غفلت (مسامحه)

بی توجهی و نادیده گرفتن نیازهای اساسی کودک ،مثل بی توجهی به ظاهر ،بی توجهی به نیازهای روانی با عدم توجه به کودکانی که نیازهای خاص دارند موجب می شود تا این آزارها در آینده بر شخصیت کودک ناًثیر گذار باشد.

۴. کودک آزاری جنسی

در نهایت کودک آزاری جنسی یکی از مهم ترین نوع کودک آزاری محسوب می شود تقریباً می تواند بخش هایی از آسیب ها را در بر گیرد . دقت داشته باشید که در کودک آزاری جنسی ،لزوماًنیازی به لمس بدن کودک توسط بزرگسال نیست،بلکه کودکان از جایی مسائلی می بینند که شاید برای بزرگسالان آسیب محسوب نشوندبه طور مثال :دیدن صحنه ای  مستهجن می تواند برای کودک آزار دهنده باشد و نوعی آزار جنسی به حساب بیاید در حالی که برای بزرگسالان چنین تاًثیری ندارد.

با توجه به این دسته بندی ،به طور کلی از هر چهار بزرگ سال یک نفر مورد یکی از انواع کودک آزاری قرار گرفته است

تاریچه ای کوتاه از کودک آزاری

تاریخچه کودک آزاری

در سال ۱۸۷۴ بر اساس داستان غم انگیز مری آلن که خشونت های فراوانی از سشوی والدین خود تجربه کرده بود انجمنی در نیویورک برای جلوگیری از ظلم نسبت به کودکان به وجود آمد پس از آن حدوداً صد سال طول کشید تا قانونی به تصویب رسید که مسئله کودک آزاری و مسائل حقوقی مربوط به آن تعریف و لازم الاجرا شد بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۹ حدود ۴۰ میلیون کودک در سراسر دنیا در معرض،انواع کودک آزاری قرار گرفتند.

کدام یک از موارد کودک آزاری محسوس تر است؟

آنچه بیشتر در جامعه مشهود است موضوع کودک آزاری جسمی است ، و کودک آزاری جنسی کمتر دیده می شود چون عموماً آزار دهندگان دهندگان جنسی بیشتر که بیشتر به آنها اطمینان داریم و معمولاً سعی می کنیم برای حفظ آبرو و استدلال های مشابه آن را مخفی کنیم مگر آنکه خارج از خانه باشد ئ قابل پنهان کردن نباششد.

آیا کودک آزاری افزایش یافته است؟

الان به دلیل اینکه منابع اجتماعی بیشتر شده ، موارد کودک آزاری بیشتر گزارش و منعکس می شود ،مثلاً در شهری که قبلاً اورژانس اجتماعی نداشته موارد کمتر کشف و گزارش می شده است اما امروز این موارد به مدد این منبع اجتماعی بیشتر آشکار می شود .شبکه های اجتماعی نیز این موارد را به سرعت اطلاع رسانی می کنند اما آنچه مهم است این است که کودک آزاری را در کشور جدی بگیریم و از کنار آن نباید بی تفاوت رد شد.

خطرناک‌ترین نوع کودک‌آزاری چیست؟

در قانون بین المللی حمایت از کودکان،افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان آسیب پذیر ترین و در عین حال با اهمیت ترین قشر جوامع به نام کودک می شمارند .این در حالیست که این قانون در جمهوری اسلامی ایران سنین کمتری را شامل می شود با این حال هم چنان کودکان در سایه بی توجهی،تنهایی و غفلت خانواده و گاهاً مسئولان  قرار دارند.

کودک آزاری یکی از عوامل زنده به گور کردن دختران و پسران معصوم و بی گناهی است که به واسطه ی بیماری های متعدد و وحشتناک افراد جامعه و با نا آگاهی والدین و با بی توجهی کودک آزاری را تنها در یک نوع و به اسم پدوفیلی یا همان آزار جنسی کودکان می پردازند.

مجازات کودک آزاری در قوانین کشورها

کودک آزاری چه جرمی است؟

در بسیاری از کشورها قانون گذاری گسترده ای در زمینه حمایت از کودکان صورت گرفته است . برای مثال طبق قانونی که از سال ۱۹۶۹ میلادی که در آلمان به اجرا گذاشته شد . کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند ،در صورت موافقت کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می شوند یا اسپانیا قانونی را تصویب کرده است که نه تنها مجازات افراد متهم به کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ،بلکه این افراد پس از طی کردن دوران محکومیت خود به مدت  ۲۰ سال تحت نظر قرار خواهند گرفت تا در آینده به استخدام هیچ  یک از نهادهای مربوط به کودکان و نوجوانان در نیایند.

مجازات کودک آزاری در قوانین ایران

متاًسفانه قانون حمایت از کودکان در ایران دارای نواقصی  بسیاری است .نخستین قانونی که در حمایت از کودکان مورد تصویب قرار گرفت ،قانون حمایت از کودکان در سال ۱۳۳۸ بودکه در زمان خود تحول بزرگی محسوب می شد. اما پس از آن تا سال ۱۳۸۱ هیچ گونه قانونی در در خصوص امور مربوط به کودکان مورد تصویب قرار نگرفت . روبه رو شدن جامعه با تعدد این جرایم علیه کودکان سبب شد که در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  تصویب شود.

این قانون افراد زیر ۱۸ سال  را تمام،تحت پوشش قرار می دهد و مطابق با ماده ۲ این قانون هر نوع اذیت و آزار به کودکان و نوجوانان که موجب وارد آمدن صدمات جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیاندازد ممننوع است.این قانون در جهت  حمایت از کودک ،برای نخستین بار  در مورد صدمات کامل به بیان آورده شد که اگر فردی مرتکب این گناه شود طبق ماده های  قانونی مجازات خواهد شد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است هر گاه دو طرف عمل های قبیحی مانند (زنایا لواط )انجام دهند طبق قوانین کشورمان مجازات خواهند شد . حد زنا برای افرادی که همسر دارند اعدام،و برای افرادی که همسر ندارند(۸۰ ضربه شلاق) تعزیری محکوم می شود.

ملامسسه چیست؟

در قوانین کشورمان ملامسه را اینگونه تعریف کرده اند ملامسه از ریشه لمس می آید یعنی لمس کردن بدن یا اندامی از طرف مقابل اسظت که  (۷۰ضربه شلاق) تعزیری  محکوم می شود.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *